Saksliste RS-møte juni 2019

  Sist oppdatert 17.06.2019
Det årlige, ordinære RS-møtet avholdes i Arkitektenes Hus, Oslo i dagene 13. og 14. juni 2019. Møtet torsdag 13. juni er er uformelt og tilrettelegges for gjennomgang og forberedelse av sakene som skal besluttes dagen etter. I tillegg kan andre saker av interesse diskuteres, samt gi rom for gjensidig læring og oppdatering. Sakspapirene ble sendt ut til representantskapets medlemmer 24. mai 2019.

Saksliste til ordinært representantskapsmøte 14. juni 2019:

01/2019      Valg av ordfører og viseordfører
02/2019 Godkjennning av innkalling og saksliste
03/2019 Valg av to personer til å undertegne protokollen
04/2019 Forretningsorden
05/2019 Landsstyrets orientering
06/2019 Årsmelding 2018
07/2019 Rapport fra lokalforeningene
08/2019 Årsregnskap 2018
09/2019 Orientering om budsjett 2019
10/2019 Årsmelding og regnskap for NALs støttefond
11/2019 Fastsettelse av kontingenten
12/2019 Instruks for kontrollkomiteen
13/2019 Kontrollkomiteens årsmelding
14/2019 Valg av landsstyremedlem
15/2019 Æresmedlemmer (konfidensiell sak)
16/2019 Poliske satsingsområder
17/2019 Økonomisk langtidsbudsjett
18/2019 Styrking av egen organisasjonsmodell, håndbok
19/2019 NALs formålsparagraf
20/2019 Valgkomiteen
21/2019 Valg av nytt medlem i konkurransekomiteen for NAL og Arkitektbedriftene
22/2019 Konkurransekomiteens sammensetting
23/2019 Vedtektsmal for lokalforeningene
24/2019 Nye vedtekter for NAF
25/2019 Forslag til vedtektsendringer for NAL - budsjettbehandling
26/2019 Forslag til vedtektsendringer for NAL - konkurransekomiteens sammensetting
27/2019 Redusert kontingent for frivillige
28/2019 Medlemskort
29/2019 Inkludering og mangfold
30/2019 Boligkvalitet
31/2019 Klima
32/2019 Valg av revisor
33/2019 Representantskapets neste møte

 

Saksvedleggene følger under:

Innkalling og saksliste

Stemmefordeling

Sak 06/2019 Årsmelding 2018

Sak 07/2019 Rapport fra lokalforeningene

Sak 08/2019 Årsregnskap 2018

Sak 09/2019 Orientering om budsjett

Sak 10/2019 Årsmelding og renskap for NALs støttefond

Sak 11/2019 Fastsettelse av kontingenten for 2020

Sak 12/2019 Instruks for kontrollkomiteen

Sak 13/2019 Kontrollkomiteens årsmelding

Sak 14/2019 Valg av landsstyremedlem

Sak 16/2019 Politiske satsingsområder

Sak 17/2019 Økonomisk langtidsbudsjett

Sak 19/2019 NALs formålsparagraf

 

Sak 20/2019 Valgkomiteen

Sak 21/2019 Valg av nytt medlem til konkurransekomiteen for NAL og Arkitektbedriftene

 

Sak 22/2019 Konkurransekomiteens sammensetting

Sak 23/2019  Vedtektsmal for lokalforeningene

Sak 24/2019  Nye vedtekter for NAF

Sak 25/2019  Forslag til vedtektsendringer for NAL - budsjettbehandling

Sak 26/2019  Forslag til vedtektsendringer for NAL - konkurransekomiteens sammensetting

Sak 27/2019  Redusert kontingent for frivillige

Sak 28/2019  Medlemskort

Sak 29/2019  Inkludring og mangfold

Sak 30/2019  Boligkvalitet

Sak 31/2019  Klima

Protokoll fra representantskapets møte 15. juni 2018

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post