Sakslister 2015

  Sist oppdatert 28.08.2015
Ekstraordinært Representantskapsmøte avholdes i Trondheim 16. september 2015. Hovedsaken er valg av ny president. Flere viktige saker står på agendaen, blant annet Ny, felles organisasjon og instruks for Valgkomiteen.

Saksliste ekstraordinært møte 16. september 2015

21/2015   Godkjenning og innkalling av saksliste
22/2015 Valg av ordfører til Representantskapet
23/2015 Valg av to personer til å undertegne protokollen 
24/2015 Valg av president
25/2015 Ny, felles organisasjon
26/2015 Instruks for NALs kontrollkomite
27/2015 Sak 17/2015 fra Representantskapets møte 08.05.2015
28/2015 Representantskapet


Komplett innkalling og saksliste, samt vedlegg kan leses i pdf-format.

Innkalling og saksliste

Sak 24-2015 Valg av ny president

Sak 25-2015 Ny, felles organisasjon

Sak 26-2015 Instruks for NALs kontrollkomite

Sak 27-2015  Sak 17/2015 fra RS 08-05-2015

Sak 28-2015 Representantskapet

 

Saksliste møte 8. mai 2015

01/2015  Godkjenning av innkalling og saksliste
02/2015 Valg av to personer til å undertegne protokollen
03/0215 Styrets orientering
04/2015 Rapport fra lokalforeningene
05/2015  Årsregnskap 2014
06/2015 Årsmelding og regnskap for NALs legater 2014
07/2015 Årsmelding 2014
08/2015 Orientering om budsjett 2015
09/2015 Kontingent 2016
10/2015 Ny, felles organisasjon
11/2015 Arkitekturhuset
12/2015 Valg av president og to styremedlemmer
13/2015 Studentgruppe
14/2015 Studentmedlemskap i NAL
15/2015 Valg av revisor
16/2015 NALs medlemskontingent og pensjonistene
17/2015 Lokalforeninger
18/2015 Fanesak 2016
19/2015 Valg av avviklingsstyre
20/2015 Representantskapets neste møte

 

Komplett innkalling og saksliste, samt vedlegg kan leses i pdf-format.

 Innkalling og saksliste.pdf

 Sak 4-2015 Rapport fra lokalforeningene.pdf

  Sak 5-2015 Årsregnskap 2014.pdf

  Sak 6-2015 Årsmelding og regnskap 2014.pdf

  Sak 7 Årsmelding 2014.pdf

 Sak 8-2015 Budsjett 2015.pdf

 Sak 9-2015 - Kontingent 2016.pdf

  Sak 10-2015 Ny_felles_organisasjon_web.pdf

 Sak 12-2015 Valg av president og to styremedlemmer.pdf

 Sak 13-14-2015 NALs vedtekter- forslag endringer 13-03-2015.pdf

 Sak 13-2015 Studentgruppe.pdf

  Sak 14-2015 Studentmedlemskap i NAL.pdf

 Sak 16-2015 NALs medlemskontingent og pensjonistene.pdf

 SAK 17 Lokalforeninger.pdf


kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post