Flere søkemuligheter

Sal Haaken

  Sist oppdatert 03.11.2011

Galleri oppført i massive treelementer

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2002

Sal Haaken er et utstillingsbygg og er bygget som en utvidelse av Henie Onstad Kunstsenter. Her er hele interiøret tenkt som et landskapsrom, og man har hele tiden visuell kontakt med naturen. Med forankring i tomten er huset gitt en spesiell geometrisk form hvor to buede vegger utgjør prosjektets ryggrad. Til denne ryggraden ble det valgt massivt tre i bærekonstruksjon så vel som overflate.
Veggene er levert som 15 m lange limte og bøyde granbjelker. Disse er stablet og  klemt sammen med galvaniserte stålstenger som løper gjennom hele konstruksjonens høyde. Til sammen leverte Moelven trebjelker tilsvarende 400m³ tømmer. Åpninger ble laget med motorsag til slutt.

sal haaken - materialer

Prosjektet demonstrerer omfattende bruk av tre med massive treelementer i hovedkonstruksjon. Utvendig er det benyttet kledning av ubehandlet lerk. Innvendig vil treveggen bli behandlet med miljøvennlig silikatlasur, etter at trevirket har satt seg. En diffusjonsåpen overflate vil bidra til fuktregulering og gunstige vilkår for kunstverkene.

sal haaken - universell

Bygget skal kunne brukes av alle. Alle rom som er åpent for publikum, er tilgjengelig for alle brukergrupper. En buet rampe er et sentralt element i bevegelsesmønsteret med stigningsforhold 1:12, mellom de to bærende massivtrebuene. Godt innemiljø (materialbruk, oppvarming, tørr byggeprosess) gir gode forhold for miljøhemmede (som f.eks. astmatikere og allergikere).


ENERGI

Energikilder: Olje og strøm

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 21600 kr/m2 (BRA)

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Henie Onstad kunstsenter, Høvikodden, Bærum kommune
Kommune: Bærum
Prosjektperiode: 2002
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kulturbygg/ -anlegg , Museum
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

VEDLEGG