Foto: Kalle Punsvik

Samspill i Narvik

  Sist oppdatert 19.11.2020
250 deltakere deltok fysisk eller digitalt på Bylivkonferansens to dager i Narvik. Temaet for 2020-konferansen var «Samspillets kunst – inkluderende stedsutvikling».

Konferanseprogrammet og foredragsholdernes innlegg tok utgangspunkt i disse to problemstillingene: Hvordan kan vi få til bedre samspill i by- og stedsutviklingen, både innad i kommuner og i regioner som helhet? Hva skal til for å lykkes i samspillets kunst?

Årets konferanse var også arena for å presentere den statlige Attraktiv by-prisen. Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling belønner høy kvalitet i planlegging og gjennomføring av slik utvikling. I kåringen legges det vekt på de tre dimensjonene ved bærekraftbegrepet: økonomisk, sosial og miljømessig. Juryens leder innledet med å fortelle om juryens arbeid med å bli kjent med årets nominerte kommuner; Hamar, Porsgrunn og Straumen i Inderøy kommune. Straumen med sine 1800 innbyggere er årets vinner, og vi fikk høre ordføreren fortelle om utviklingsprosjekter og samarbeidsprosesser som har ført fram til nominasjonen som Attraktiv by. Dette var også tema for konferansens andre dag da hele 13 finalister og prisvinnere fra perioden 2015-2020, samt fagjuryen delte sine erfaringer med å skape attraktive byer og steder, og fortalte om hvilke tiltak de mener har hatt størst effekt. 

BYLIVkonferansen 2020 ble arrangert av BYLIVsenteret i Norske arkitekters landsforbund i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Narvik kommune. Distriktssenteret og Kommunal- og moderniseringsdepartementet var viktige bidragsytere.

Les mer om konferansen på bylivsenteret.no