Flere søkemuligheter

Schandorffs plass

  Sist oppdatert 09.02.2012

Da Höegh Eiendom skulle bygge i Akersgata 64-68 satte Oslo kommune som vilkår for byggetillatelse at den tidligere parkeringsplassen tilknyttet Schandorffs gate skulle oppparbeides til en offentlig plass. Prosjektet er slik blitt et godt eksempel på hvordan privat næringsliv kan medvirke til utvikling av offentlig infrastruktur.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2009
  • Arealforbruk: 2,5daa

Shandorffs ligger mellom Akersgata, Trefoldighetskirken og Deichmanske bibliotek. Prosjekterende landskapsarkitekt plassen: Østengen og Bergo AS
Ansvarlig søker: NAV bygget: MAP arkitekter. 

Universell utforming

Et viktig hovedgrep på denne plassen er en skulpturell rampe som leder hele veien fra Akersgata til Fredensborgveien. Rampen har en organisk form som leder forbi de to plassene i det terraserte  parkanlegget. Med Den brede rampen kan alle komme seg trinnfritt fra Akersgata til Fredensborgveien.

Andre tiltak:
- Den øvre sitteplassen har møblering med frittstående stoler, hvor en rullestol naturlig kan inluderes rundt bordet.
- Alle trapper har merkede av  trinn  og varselfelt med taktile knotter ved topp- og bunn trapp.
- Inntil rampen / plassene har tilstøtende gress og eller kanter i rustet stål visuelt god kontrast til det lyse rampedekket og fungerer slik som ledende element.
- Alle trapper, til dels også rampene har rekkverk.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 2,5daa

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 5 mill. eks mva.

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Oslo sentrum (ved Deichmann hovedbibliotek)
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2009
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Landskap og blå-grønn struktur
Funksjon/Bygningstype: Byrom, gater, torg

PROSJEKTTEAM

Hovedentreprenør: BundeBygg AS | Skaaret AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.