Juryen har hatt sine første møter, og vært på befaring hvor Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark skal ligge, sør for Fetsund lenser ved Glommas bredde. Foto: Gisle Nataas

Se konkurransebidragene til Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark

  Sist oppdatert 28.09.2020
– Det er kommet inn hele 136 godkjente konkurranseutkast til konkurransen om Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark, forteller konkurranseansvarlig Gisle Nataas.

– Juryen har nå hatt sine første møter og har en stor vurderingsjobb foran seg, sier Nataas. Juryen består av arkitekter, representanter fra MiA, Viken fylkeskommune og Lillestrøm kommune. Norske arkitekters landsforbund er juryens sekretær.

Alle de 136 konkurranseforslagene ligger nå ute i en digital utstilling hvor interesserte kan se alle forslagene som er kommet inn.

Prosjektet Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Museene i Akershus og kommunene Lillestrøm og Rælingen.

Prosjektet skal sørge for videreutvikling av Fetsund lenser og Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren. Det innebærer oppføring av et nytt bygg som skal inneholde både et nasjonalt fløtingsmuseum og et nasjonalt kompetansesenter for våtmark. Bygget skal ligge litt sør for Fetsund lenser og Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren, ved Glommas bredde.