Sekretariatet

  Sist oppdatert 05.07.2019

Sekretariatet ledes av generalsekretæren og har cirka 30 årsverk. Sekretariatet er organisert i fem avdelinger i tillegg til to redaksjoner: Arkitektnytt og Arkitektur N. Oversikt over ansatte på www.arkitektur.no

 

Mandat/rolle

 •  Sekretariatet skal bistå alle ledd i organisasjonen med arkitekturfaglige, organisatoriske,
   politiske, kommunikative og administrative oppgave
   
 • Generalsekretæren leder sekretariatet og er ansvarlig for å følge opp landsstyrets vedtak og
  strategiplan.

 

 

kontakt

 • Norske arkitekters landsforbund
  Tlf: 23 33 25 00
  E-post