Sensommerfest 2020

Tekst Gitte Langlo Sist oppdatert 06.10.2020
Vellykka arkitektsamling! Den 4. september inviterte MAF, i tett samarbeid med NLA og NIL Møregruppa til seinsommarfest i Molde.

30 påmeldte møttes i kommunestyresalen der tema for kvelden var Molde sjøfront.  Sjøfronten har vitalisert Molde sentrum på ein forbilledleg måte, og vi fekk ein fin gjennomgang av prosjektet av Arne Strømme som har vore med både på planlegging og gjennomføring av planen saman med Norconsult.

Første prosjektavsnitt med sjølve torget og ein lengre del mot vest med kaikant og promenade vert sluttført i løpet av hausten. Del tre med parkanlegg og leikeområde med ny gang- og sykkelbru er ferdigstilt, og ein held på og rette ut moloen langs elva.

Prosjektavsnitt 2 er ikkje vedteken endå, men vil vere avgjerande for å knytte del 1 og 3 saman. Etter forelesninga vart det befaring langs kaikanten og på det store torget som no har fått mange spennande element, mellom anna ein kunstinstallasjon, rennande vatn og flott steingolv av raudleg granitt. Promenaden har fått mange sitteplassar langs den langsgåande steinrekka, og sjølve gangbana er opphøga med generøse rosebed som gir farge og liv til området.

Deretter vart det middag på restaurant «Glass» som ligg vendt mot anlegget. Her fekk vi god mat, stemninga var topp og praten gjekk livleg rundt borda inntil midnatt då vi pga. korona-tiltaka måtte avslutte. Alt i alt eit kjekt arrangement, og leiaren i MAF takkar alle som deltok.

 
 2020 sommerfest 22020 sommerfest 3
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

kontakt

 •  

   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail