Sentralen tildelt Sundts Premie

Tekst Joakim Skajaa Sist oppdatert 07.12.2018
Sentralen ble på forelesningen den 28. november annonsert som vinner av Sundts premie. OAF gratulerer vinnerne, KIMA og Atelier Oslo!

Juryen som har bestått av Øystein Rø, Arne Henriksen, Per Suul og Mari Nysveen Hellum, ledet av Beate Hølmebakk,  kåret prosjektet Sentralen i Øvre Slottsgate 3 til årets vinner. Juryen skriver i sin begrunnelse:

I Norge er det først og fremst staten som reiser de store og påkostede prestisje- og kulturbyggene og det er disse bygningene som får mest oppmerksomhet og heder. Men nettopp fordi det offentlige er en så dominerende byggherre, er det viktig å stimulere og hylle de private krefter som legger vekt på kvalitet og dermed bidrar til gode eksempler og en vakrere og bedre by. Det er det Sundts premie gjør, og det er derfor den så betydningsfull. Riktignok er dette er arkitektpris, men det er all mulig grunn til å fremheve byggherrens betydning for det bygde resultatet. Det er uhyre sjelden at det blir skapt god arkitektur uten en ambisiøs byggherre.   

Sundt premie ble opprettet av grosserer Harald Sundt og utdelt første gang i 1908 til arkitekt Ole Sverre for Sverregården på Solli plass. Det er altså en pris med en mer enn hundreårig historie. Mange av våre viktigste arkitekter har mottatt prisen og det er en ærverdig liste som i dag forlenges.

Prisen deles ut til «en i arkitektonisk henseende fremragende privatbygning oppført på Oslo bys grunn» og utdelingen skjer annet hvert år. Sundts premie deles ut av Oslo arkitektforening som oppnevner en sakkyndig komité for finne en verdig vinner. Denne gangen har komiteen bestått av arkitektene Arne Henriksen, Per Suul (inhabil), Mari Nysveen Hellum, Øystein Rø og Beate Hølmebakk.                                     

Komiteen for Sundts Premie for byggverk ferdigstilt i Oslo i perioden 2016 til 2017 har bestemt at premien skal gå til flerbrukshuset Sentralen av KIMA Arkitekter og Atelier Oslo.

Oslo er i utvikling. Den eksisterende bygningsmassen må tilpasses nye behov og transformasjon av eksisterende byggverk er blitt en av arkitektenes sentrale oppgaver. Møtet mellom moderne brukerkrav og regelverk og historiske bygninger medfører særlige utfordringer og vi trenger gode eksempler som kan danne forbilder for dette viktige arbeidet.

Arkitektene for flerbrukshuset Sentralen belønnes derfor med Grosserer Sundts premie for å ha evnet å transformere lukkede, delvis verneverdige og monumentale bankbygg til et åpent og pulserende kulturbygg der en rekke spesialtilpassede publikumsfunksjoner har fått naturlig plass. Med tanke på kravene som i dag stilles til bruk og til tekniske løsninger er dette en svært kompleks oppgave. Likevel har arkitektene løst den på en måte som er både uanstrengt og tilforlatelige der arkitekturen spenner fra det nærmest uferdige til nitid antikvarisk tilbakeføring og der den stedspesifikke kunstneriske utsmykningen tidvis visker ut grensen mellom arkitekturen og kunsten.

KIMA Arkitekter og Atelier Oslo har hatt en klar holdning til hvordan transformasjon av bygningene skulle foregå: noe er tilbakeført til det opprinnelige, noe er restaurert og noe er tilført. Vurderingen av hvilken av disse tre strategiene som skulle anvendes når er gjort på grunnlag av et inngående arbeid med de eksisterende bygningene og byggherren Sparebankstiftelsen skal ha honnør for sin rolle i prosjektutviklingen.

Resultatet en arkitektonisk sett interessant bygning og et fremragende kulturhus, men kanskje viktigst er det at bygget er en gave til byen og et viktig bidrag til revitaliseringen av Kvadraturen.

Sundts Premie for privatbygg ferdigstilt i 2016 og 2017:

Byggets navn: Sentralen

Byggeår: 2016

Adresse: Øvre Slottsgate 3/Tollbugata 30                                                                     

Arkitekt: KIMA Arkitektur og Atelier Oslo AS                                                            

Byggherre: Sparebankstiftelsen DNB

OAF Gratulerer!