Flere søkemuligheter

Skage barnehage

Publisert av: Jeanette Hoff/NAL Sist oppdatert 31.08.2018

Landets første svanemerkede barnehage i Overhalla i Nord-Trøndelag, produserer egen strøm, har lavt støynivå inne og er et bygg uten problemkjemi.

Korte fakta

  • Arkitekt: Hus arkitekter AS
  • Interiørarkitekt: Hus arkitekter AS
  • Landskapsarkitekt: Plan arkitekter AS | COWI AS
  • Prosjektperiode: 2015 - 2017
  • Arealforbruk: 1600m2.
  • Miljøambisjon: Energimerke A (Mørk grønn) , Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Overhalla kommune ønsket å bygge ny barnehage på Skage, et av senterområdene i kommunen.

Et svanemerket bygg:

- er godt isolert og trenger lite energi
- gjør at man bidrar til å redusere den globale klima- og miljøbelastningen
- gir godt inneklima med miljødokumenterte materialer og god ventilasjon
- sikrer en seriøs byggmester

HUS arkitekter har utviklet prosjekt for totalentreprisekonkurranse med rollene; programkonsulent, arkitekt, prosjekteringsleder, med landskapsarkitekt og alle RI som underkonsulenter.

HUS arkitekter er deretter engasjert av totalentreprenør som vant konkurranse om utførelse, til å videreføre oppgaven som arkitekt.

Prosjektet er lokalisert i etablert villastrøk, sørvendt og med eksisterende vegetasjon på tomten.

Tomten er smal og langstrakt og stiger også mot øst. Dette gjør at bebyggelsen har flere grunnplan.

Barnehagen har 8 avdelinger som er lokalisert i 4 par; 2 par for små (“sovende“) barn på bakkeplan og 2 par på planet over for de større barna som ikke trenger vognboder. På grunn av fallet i tomten ligger østre og vestre del med en etasjes forskjell i grunnplanet.

Midt i bygget ligger fellesarealer både for barna og for de ansatte, en “storstue“ over to etasjer formidler kontakten mellom avdelingene.

Store svalganger gir utvendig tilkomst til alle avdelinger.

Det er planlagt et omfangsrikt uteareal med noen utfordringer med hensyn på terrengfallet.

Bygget er bygget med passivhusstandard og energimerke mørkegrønn A, og har dermed lavt energibehov og lave årskostnader. I prosjektet inngår også solcelleanlegg og solfangere integrert i takflate. Solcelle og solfanger anlegget har gitt grunnlag for tilskudd fra Enovas tilskuddsprogram for innovasjon.

Livssyklusperspektiv

For denne barnehagen betyr det for eksempel at både byggeprosess, bruk og forvaltning ses i sammenheng. 

Materialbruk

Byggematerialer og kjemiske produkter har blitt kontrollert –alt fra treet som brukes i takstolene til sparkelen på badene. 

Dermed får både barna og de voksne et bedre innemiljø der de slipper å bli eksponert for mange miljøgifter og andre skadelige kjemikalier.

Energi

Bygget er bygget med passivhusstandard og energimerke mørkegrønn A, og har dermed lavt energibehov og lave årskostnader. I prosjektet inngår også solcelleanlegg og solfangere integrert i takflate. Solcelle og solfanger anlegget har gitt grunnlag for tilskudd fra Enovas tilskuddsprogram for innovasjon. 

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 1600m2.
Antall beboere/brukere: 140

ENERGI

Energimerke: A (Mørk grønn)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 55 MNOK.

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Skageåsvegen 1, 7860 Skage i Namdalen.
Sted/bydel: Overhalla
Kommune: Overhalla
Prosjektperiode: 2015 - 2017
Status: Ferdigstilt, Detaljprosjekt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Barnehager
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Barnehage
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Konkurranseform: Totalentreprisekonkurranse
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Overhalla kommune
Arkitekt: Hus arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Plan arkitekter AS | COWI AS
Interiørarkitekt: Hus arkitekter AS
Prosjektledelse (PL): Overhalla kommune
Miljørådgiver: Sweco Norge AS, COWI AS
Spesialrådgiver energi: Sweco Norge AS, COWI AS
Universell utforming: Hus arkitekter AS
Rådgivere: Sweco Norge AS (RIB)
Hovedentreprenør: GL-Bygg
Byggeledelse: GL-Bygg
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.