Rapport
Skage barnehage

Skage barnehage
Landets første svanemerkede barnehage i Overhalla i Nord-Trøndelag, produserer egen strøm, har lavt støynivå inne og er et bygg uten problemkjemi.
Prosjektopplysninger
Adresse: Skageåsvegen 1, 7860 Skage i Namdalen.
Lokalisering: Overhalla
Kommune: Overhalla
Ferdigstilt: 2017
Status: Ferdigstilt, Detaljprosjekt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Barnehager
Konkurranseform: Totalentreprisekonkurranse
Entrepriseform: Totalentreprise
Miljøstandard: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Byggherre: Overhalla kommune
Arkitekt: Hus arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Plan arkitekter ASCOWI AS
Interiørarkitekt: Hus arkitekter AS
Prosjektledelse (PL): Overhalla kommune
Miljørådgiver: Sweco Norge ASCOWI AS
Rådgivende: Sweco Norge AS (RIB)
Hovedentreprenør: GL-Bygg
Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Overhalla kommune ønsket å bygge ny barnehage på Skage, et av senterområdene i kommunen.

Et svanemerket bygg:

- er godt isolert og trenger lite energi
- gjør at man bidrar til å redusere den globale klima- og miljøbelastningen
- gir godt inneklima med miljødokumenterte materialer og god ventilasjon
- sikrer en seriøs byggmester

HUS arkitekter har utviklet prosjekt for totalentreprisekonkurranse med rollene; programkonsulent, arkitekt, prosjekteringsleder, med landskapsarkitekt og alle RI som underkonsulenter.

HUS arkitekter er deretter engasjert av totalentreprenør som vant konkurranse om utførelse, til å videreføre oppgaven som arkitekt.

Prosjektet er lokalisert i etablert villastrøk, sørvendt og med eksisterende vegetasjon på tomten.

Tomten er smal og langstrakt og stiger også mot øst. Dette gjør at bebyggelsen har flere grunnplan.

Barnehagen har 8 avdelinger som er lokalisert i 4 par; 2 par for små (“sovende“) barn på bakkeplan og 2 par på planet over for de større barna som ikke trenger vognboder. På grunn av fallet i tomten ligger østre og vestre del med en etasjes forskjell i grunnplanet.

Midt i bygget ligger fellesarealer både for barna og for de ansatte, en “storstue“ over to etasjer formidler kontakten mellom avdelingene.

Store svalganger gir utvendig tilkomst til alle avdelinger.

Det er planlagt et omfangsrikt uteareal med noen utfordringer med hensyn på terrengfallet.

Bygget er bygget med passivhusstandard og energimerke mørkegrønn A, og har dermed lavt energibehov og lave årskostnader. I prosjektet inngår også solcelleanlegg og solfangere integrert i takflate. Solcelle og solfanger anlegget har gitt grunnlag for tilskudd fra Enovas tilskuddsprogram for innovasjon.

Nøkkeltall

AREALFORBRUK

1600m2.
Antall beboere/brukere 140

ENERGI

Energimerke: labelA
Oppvarmingskarakter: green

KOSTNADER OG STØTTE

55 MNOK.
Miljøtiltak

Livssyklusperspektiv

klimafotavtrykk

For denne barnehagen betyr det for eksempel at både byggeprosess, bruk og forvaltning ses i sammenheng. 

Materialbruk

lavemitterende materialer

Byggematerialer og kjemiske produkter har blitt kontrollert –alt fra treet som brukes i takstolene til sparkelen på badene. 

Dermed får både barna og de voksne et bedre innemiljø der de slipper å bli eksponert for mange miljøgifter og andre skadelige kjemikalier.

Energi

solcelle

Bygget er bygget med passivhusstandard og energimerke mørkegrønn A, og har dermed lavt energibehov og lave årskostnader. I prosjektet inngår også solcelleanlegg og solfangere integrert i takflate. Solcelle og solfanger anlegget har gitt grunnlag for tilskudd fra Enovas tilskuddsprogram for innovasjon. 

Tegninger
Arkitekt: HUS Arkitekter AS
Arkitekt: HUS Arkitekter AS