Her skal senteret ligge. Foto: Kristiansand kommune

Skal drive bærekraftsenter i Kristiansand

  Sist oppdatert 04.11.2020
Solveig Nilsen er vinner av Kristiansand kommunes konkurranse om å drive et nytt senter for bærekraft, i Dronningensgate 2/2A i Kvadraturen.

Pressemelding fra Kristiansand kommune:

Basert på søknader og presentasjoner underveis har juryen vurdert Nilsen som den beste til å drifte bærekraftsenteret, i et godt og utviklende samarbeid med andre.

13 søkere i konkurransen
Kristiansand kommune utlyste 29. april 2020 en konkurranse for finne den beste driveren til å utvikle og drive et regionalt senter for bærekraft og innovasjon i Kristiansand, tuftet på FNs bærekraftmål. Det ble levert mange gode søknader med stor variasjon i tilnærmingen.

13 søkere meldte seg på konkurransen innen søknadsfristen 29. mai 2020. Utvelgelsen har foregått i flere faser med en jury på 11 personer, ledet av kommunedirektør Camilla Dunsæd i Kristiansand kommune. Norske arkitekters landsforbund ved Bylivsenteret har bistått kommunen og juryen i konkurransen underveis, og sikret en profesjonell gjennomføring.

Faglig engasjement, forretningsmessig drift og rask oppstart
- Solveig Nilsen har vist kreativitet og kunnskap om bærekraft og innovasjon, og juryen har lagt spesielt vekt på balansen mellom et faglig engasjement og en troverdig og godt gjennomarbeidet søknad tilknyttet den administrative og forretningsmessige driften av senteret, sier juryleder Camilla Dunsæd. 

- Det ses også som særlig positivt at det er tilbudt en bemanning som gjør at driften kan starte umiddelbart, i et samarbeidet med nettverket ImpactHub, sier kommunedirektøren, som ser fram til store og gode ringvirkninger og ny giv for bærekraft i kommunen med det nye senteret.

Nytt senter for bærekraft til 1 million
- Kristiansand kommune vil øke tempoet for å nå sine mål om et mer bærekraftig samfunns- og næringsliv. Ett av verktøyene for å oppnå dette er etablering av det nye senteret for bærekraft og grønn innovasjon, sier ordfører Jan Oddvar Skisland. 

Bystyret vedtok en fast årlig bevilgning til dette formålet i 2007, «bærekraftmillionen», som nå er indeksregulert til ca. 1,2 millioner kroner. Kommunens tilskudd til det nye senteret i Dronningensgate 2/2A består av den indeksregulerte bærekraftmillionen, som gir driver av senteret ca. 400 kvm gratis lokaler og ca. 0,5 millioner i driftsmidler årlig i fem år. Dersom satsingen blir vellykket, ønsker kommunen å vurdere mulighet for en fem års forlengelse.

- Vi valgte å finne den beste driveren ved en nasjonal konkurranse, og er godt fornøyd med resultatet og kvaliteten på søkerne, til noe jeg mener må være en drømmejobb for fremtiden, sier ordføreren, som har store forventninger til bærekraftsenteret.

Les juryrapporten (pdf).