Foto: Skanska     
%2fskarpnes-boligfelt%3fiid%3d427113%26pid%3dNAL-EcoProject-Pictures.Native-InnerFile-File%26r_n_d%3d349830_%26adjust%3d1%26x%3d700%26y%3d550%26from%3d0%26bgc%3d255255255%26zmode%3dfit
Foto: Skanska     
%2fskarpnes-boligfelt%3fiid%3d427114%26pid%3dNAL-EcoProject-Pictures.Native-InnerFile-File%26r_n_d%3d349830_%26adjust%3d1%26x%3d700%26y%3d550%26from%3d0%26bgc%3d255255255%26zmode%3dfit
Foto: Skanska     
%2fskarpnes-boligfelt%3fiid%3d427115%26pid%3dNAL-EcoProject-Pictures.Native-InnerFile-File%26r_n_d%3d349830_%26adjust%3d1%26x%3d700%26y%3d550%26from%3d0%26bgc%3d255255255%26zmode%3dfit
Foto: Skanska     
%2fskarpnes-boligfelt%3fiid%3d427119%26pid%3dNAL-EcoProject-Pictures.Native-InnerFile-File%26r_n_d%3d349830_%26adjust%3d1%26x%3d700%26y%3d550%26from%3d0%26bgc%3d255255255%26zmode%3dfit
Foto: Husbanken     
%2fskarpnes-boligfelt%3fiid%3d428930%26pid%3dNAL-EcoProject-Pictures.Native-InnerFile-File%26r_n_d%3d349830_%26adjust%3d1%26x%3d700%26y%3d550%26from%3d0%26bgc%3d255255255%26zmode%3dfit
Foto: Husbanken     
%2fskarpnes-boligfelt%3fiid%3d428931%26pid%3dNAL-EcoProject-Pictures.Native-InnerFile-File%26r_n_d%3d349830_%26adjust%3d1%26x%3d700%26y%3d550%26from%3d0%26bgc%3d255255255%26zmode%3dfit
Forrige
Neste
Lukk

Lukk

Skarpnes boligfelt

Nordens første boligfelt med nullhus

På Skarpnes utenfor Arendal bygger Skanska Nordens første boligfelt med nullhus. Boligene har et svært lavt energibehov og produserer i tillegg strøm til eget forbruk. Nullhus har fått sitt navn fordi strømforbruk og klimagassutslipp faktisk går i null.

Sist oppdatert: 09.08.2016
Tekst: Anne Skjævestad / Husbanken
Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Boligfeltet skal bestå av 17 eneboliger, 20 leiligheter og 3 rekkehus. Både eneboligene og leilighetene bygges med en unik kombinasjon av energieffektive løsninger som gjør boligene selvforsynt med energi. Boligprosjektet er et samarbeid mellom Skanska, SINTEF Byggforsk, Norges Forskningsråd og Agder Energi. Det er pilotprosjekt hos ZEB (Zero Emission Buildings) og et case i FoU-prosjektet EBLE (Evaluering av boliger med lavt energibehov), som eies av Lavenergiprogrammet og ledes av SINTEF Byggforsk. I EBLE-prosjektet vil boligene evalueres under bruksfasen blant annet med hensyn til energibehov, brukererfaringer, inneklima, fukt i konstruksjoner.

Boligutbyggingen skal vise at det er mulig å bygge nullenergi- og nullutslippsboliger i Norge ved hjelp av konvensjonelle teknologier benyttet på en innovativ måte, slik at kombinasjonen bygning og energiforsyning gir en optimal løsning når det gjelder energibehov, energiproduksjon, kostnader og komfort.

Miljøtiltak

Energi

tett bygningskropp / geoenergi / solcelle / balansert ventilasjon / varmegjenvinning / varmepumpe / energieffektivitet / solavskjerming / synlig energistyring

Som utgangspunkt for energikonseptet ligger passivhusstandarden i henhold til NS 3700 til grunn, mens tekniske løsninger bidrar til et lavere energibehov og vesentlig større andel fornybar energi utover kravene i den nasjonale standarden:

  • Solceller på taket som dekker energibehovet til faste installasjoner som ventilasjonsanlegg, varmepumper, belysning og øvrig utstyr som er nødvendig for drift av boligen. Overskudds-strøm produsert av solcellene i den varme årstiden leveres over nettet til Agder Energi og tas tilbake i den kalde årstiden.
  • Energibrønner med varmepumper - en for hver enebolig og felles energibrønner for leilighetsbyggene. Energibrønnene vil ha en stabil temperatur gjennom hele året (7 – 8 grader) og vil bli utnyttet til både oppvarming av boligene og nødvendig forbruksvann, og til kjøling av inneluft i den varme årstiden.
  • Høyeffektive ventilasjonsanlegg som i kombinasjon med energibrønnene gir en varmegjenvinningseffekt på over 90 %. Ventilasjonsanleggene benyttes også til passiv kjøling for å optimalisere komforten i boligene.
  • Hot fill-oppvaskmaskiner og vaskemaskiner som har et svært lavt energibehov.
  • Styringsanlegg som styrer de tekniske anleggene samt utvendig solavskjerming

Energikilder på tomten vil utnyttes til produksjon av både termisk og elektrisk energi. En del av den egenproduserte elektrisiteten vil utnyttes direkte i boligene, og overskudd vil eksporteres. Elektrisitet importeres når elproduksjonen er for lav til å dekke behovet i byggene. Totalt over året vil eksport av elektrisitet balansere import, og levert energi til bygget vil i netto bli null.

Materialbruk

lavemitterende materialer / lokale materialer

Det har også vært et mål å bruke materialer som genererer så lave klimagassutslipp som mulig. Det vil eksempelvis bli benyttet lavkarbonbetong, både i konstruksjoner på/mot grunnen og i etasjeskillere i boligblokkene. Tre benyttes i utstrakt grad, ellers nevnes også resirkulert gips og kortreist takstein fra Skarpnes.

En studie gjennomført i prosjektet har vist at mineralull er det isolasjonsmaterialet som kommer best ut i livsløpet med hensyn til klimagassutslipp. Mineralull er av den grunn valgt som isolasjonsprodukt i klimaskjermingen. Det er også gjort en livssyklusanalyse av ulike aktuelle ytterveggskonstruksjoner i prosjektet, som konkluderte med at den valgte dobbeltveggkonstruksjonen var den mest gunstige løsningen miljømessig. For inneklimaets del skal det brukes materialer med lave emisjoner mot romluften.

Universell utforming

fremkommelighet

13 av boligene forberedes for universell utforming, mens fire av dem blir livsløpsboliger. I livsløpsboligene er kjøkken, stue og bad samlet i etasjen inngangen til huset, mens boligene som er forberedt for universell utforming har kjøkken i en annen etasje enn den inngangen befinner seg i. I hver bolig er det klargjort for heis og beregnet plass til snusirkler, slik at alle enkelt kan omformes til å bli fullt universelt utformet.

Prosjektopplysninger
Lokalisering: Skarpnes, 4823 Nedenes
Kommune: Arendal
Prosjektperiode: 2013-2015
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Enebolig/ rekkehus o.l., Boligområder/ boliganlegg
Forbildeprogram: ZEB
Byggherre: Skanska Norge AS
Prosjekterende: Rambøll AS (ARK)
Prosjektledelse (PL): Skanska Norge AS
Kilder
Prosjektbeskrivelse, Skanska AS (2013). www.skarpnes-nullhus.no