Flere søkemuligheter

Skjervet - rasteplass og tilrettelagt naturvandring

Publisert av: Jeanette Hoff Sist oppdatert 08.10.2018

Kom tett på naturen i dette prisbelønnede prosjektet, som også har tilrettelagt for stier og naturvandringer som er tilpasset krav om universell utforming og gjør naturopplevelsen tilgjengelig for alle.

Korte fakta

  • Arkitekt: Fortunen Arkitekter AS
  • Landskapsarkitekt: Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2013 - 2016
  • Arealforbruk: 15 m2 (oppvarmet BRA)

Prosjektbeskrivelse

Skjervsfossen er ett servicebygg med rasteplass tilknyttet de velkjente Nasjonale turistveger i Norge, på veien mellom Granvin og Voss. Foruten det prisvinnende servicebygget ved toppen av fossen, består anlegget av et tilrettelagt nettverk av stier, trapper, utsiktspunkt, hvileplasser, rast og parkering. Anlegget ved Skjervsfossen åpnet i 2016. Prosjektet er et samarbeid med Østengen & Bergo Landskapsarkitekter.

Skjervsfossen er en av to fosser tett i tett med ett spektakulært fall på ca. 150 meter. Selve bygningen er plassert i ett større åpent naturlandskap og utnytter den brede utsikten mot de bratte fjellsidene og det storslåtte dalføret. Mot elven er fasaden utført i rustfritt stål som speiler og reflekterer naturen; elven og skogen på motsatt side. Bygget er utført i hardangerskifer og rustfritt stål, innvendig kledd med kryssfiner.

Skjervet er en stor natur-attraksjon i Granvin kommune og en av innfallsportene til Nasjonal Turistveg Hardanger for trafikk på strekningen RV13 fra Voss.
Servicebygget er lagt i nordre hjørne av parkeringsplassen, slik at bygget blir et enkelt blikkfang når en kommer kjørende fra nord. Bygget er lagt så langt ned mot elvekanten som råd. Konseptet er at servicebygget skal framstå “som et stykke av fjellet, kultivert, og flyttet over elven”. Funksjonelt inneholder det to stk HC-WC, og et lite teknisk rom/ lager.
Alle tre rom har egen inngang frå parkeringsplassen. Bygget er ikke isolert, og blir vinterstengt og står helt nede i elvekanten. På den andre siden av elven er ikke området tilgjengelig. Det er lagt glass i et felt i gulvet og vertikalee felter I vegg met utsikt mot naturen og fjellet, slik at en får med helee synsfeltet fra vannflaten i elven til topps i fjellsiden og himmelen over.

Prosjektet vant WAN awards 2016 – Small Spaces.

Juryens uttalelse:

Det er med en stor glede å kunngjøre at Fortunen AS er årets vinner innenfor kategorien Small Spaces- permanent bygg. Fortunen AS roses for deres iøynefallende prosjekt SKJERVSFOSSEN. Vinnerprosjektet ble valgt fra en shortlist med 6 prosjekter, nominert av vårt jurypanel bestående av:

Jon Leach – Direktør, AECOM
Marta Domènech – Arkitekt og foreleser, Map13 Architects
Adam Tither – Direktør, EPR Architects

Et mangfoldig og fantastisk utvalg av småskala arkitektur ble innsendt til kategorien og Fortunen AS ble av vår jury valgt til vinner.

Prosjektet befinner seg ved Skjervsfossen i Granvin i Hordaland og er et lite servicebygg med rasteplass tilknyttet de velkjente Nasjonale Turistveier i Norge. Servicebygget består av to toaletter og ett teknisk rom. I sitt design fremhever og forbedrer Fortunen AS opplevelsen av naturlandskapet uten å konkurrere og skape konflikt med de naturlige omgivelsene.
Det ferdige prosjektet er en unik og overraskende opplevelse.

Jurymedlem Adam Tither uttaler med tanke på arkitekturens overraskende element:

”Du ville aldri trodd det var der, men når du oppdager og kjenner opplevelsen av elven og fjellsiden ved bruk av bygget er det vel verdt og et ekstraordinært besøk”.

Da juryen vurderte prosjektet ble de slått av den naturlige skjønnheten i den bredere konteksten av området som føltes både fantastisk og spennende. Elven Storelvi strømmer gjennom et åpent landbrukslandskap og samles i et smalere dramatisk dalføre formet av bratte fjellsider hvor elven blir til en imponerende foss som faller i to nivåer.

Selve bygningen er plassert i et større åpent naturlandskap og utnytter den brede utsikten mot de bratte fjellsidene og det storslåtte dalføret. En viktig faktor er byggets klare referanse til selve tomten og omgivelsene. Bygningen oppleves som en mindre del av fjellsiden som er hugget ut og flyttet til den andre siden av elvebredden.

Jurymedlem Jon Leach uttaler med tanke på bygningens design:

”Jeg mener det er fantastisk. Slik dette er utført er ikke normalen er det?”

Prosjektet har to distinkte høydenivåer. Mot elven er fasaden utført i rustfritt stål som subtilt speiler og reflekterer elven og skogen på motsatt side. Ellers er byggets fasader og tak kledd i skifer. Fortunen AS hadde også et ønske om å skape et interiør som er ulikt eksteriøret og omgivelsene. I interiøret er det brukt en dyp, varm kryssfiner som kontrasterer det reflekterende stålet og den solide steinen. Oppmuntret av materialbruken uttaler jurymedlem Adam Tither:

”Måten materialene responderer til konteksten er brilliant. Valg av materialer og byggets dramatiske form er fremragende”.

En smalt, skarpt snitt, av glass åpner veggen mot elven og skaper et utsyn mot den strømmende elven som renner forbi og skogen bak, for så å ta blikket videre opp mot fjellene som strekker seg mot himmelen.

Prosess

18 veistrekninger er nøye valgt ut som Nasjonale turistveger.

På disse strekningene finner du utsiktspunkt og rasteplasser med arkitektur og kunst som forsterker opplevelsen av det vakre landskapet man kjører gjennom. For Nasjonale turistveger handler det om at vegen ikke bare er transport, men også en inngang til økt forståelse for natur, kultur og historie.

Målet vårt var å lage ett stykke arkitektur, som gir opplevingen av å være en bit tatt ut av naturen. Vi tror vi har lykkes med dette, mener oppdragsansvarlig arkitekt Nils Johan Mannsåker.

Konstruksjon og materialbruk

Bærekonstruksjon: Tresøyler C24, 48x198mm
Ytterveggskonstruksjon: Skiferstein/lekting/knotteplast/asfaltplate/tresøyle/kryssfinerplate. Det er brukt lokal Hardangerskifer i kledning.
Innervegger: Kryssfinerplate/ tresøyler/ kryssfinerplate

Universell utforming

Fortunen har designet bygget tilrettelagt og dimensjonert etter krav om Universell Utforming.

Fra rasteplassen går det vandringer ned til Skjervsfossen under. Disse stiene som består av en blanding av asfalt og naturstein er utformet ihht. krav om universell utforming. Designet av Østengen & Bergo Landskapsarkitekter og bygget av sherpaer fra Nepal. Dermed er Skjervsfossen tilgjengeliggjort for alle type brukere.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 15 m2 (oppvarmet BRA)
Bruttoareal (BTA): 23 m²
Bruksareal (BRA): 15 m²
Oppvarmet bruksareal: 15 m²
Glassandel av bruksareal: 100 %

ENERGI

Energikilder: Andre (varmekabler i betonggulv)

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 15000 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 530 m
Parkeringsplasser: 16 (pr. 1000 m²)
Sykkelparkeringsplasser:

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 1750000 NOK

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Gnr/bnr: 82/1, 82/4, 88/1 Skjervet
Sted/bydel: 5736 GRANVIN KOMMUNE
Kommune: Granvin
Prosjektperiode: 2013 - 2016
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg , Landskap og blå-grønn struktur
Funksjon/Bygningstype: Friluftsområder, turvei, vannkant
Forskriftsnivå: TEK-10
Konkurranseform: Direkte engasjement
Entrepriseform: Hoved-/generalentreprise

PROSJEKTTEAM

Arkitekt: Fortunen Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS
Underentreprenører: Tverberg og sønner AS
Viktige miljøprodukter: Hardangerskifer AS (fasadekledning)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.