Konkurransetomten på Svullrya, Grue.

Skogfinsk Museum - Invitasjon til offentliggjøring av vinner og premierte

Tekst Katrine Hamre Sørlie Sist oppdatert 08.01.2018
Vinneren av konkurransen om nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum på Svullrya, Grue Finnskog er valgt. Offentliggjøringen finner sted 22. januar på Finnskogen. Forfatterne bak de premierte forslagene er kontaktet.

Norsk Skogfinsk Museum inviterete i fjor til åpen internasjonal plan- og designkonkurranse om nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum på Svullrya, Grue Finnskog. Juryen hadde sitt siste jurymøte 19. desember og har valgt en vinner og andre premierte blant de 203 forslag som ble sendt inn. 

NAL er glad for at museet valgte å ha en åpen arkitektkonkurranse. Dette er den fjerde største konkurransen i Norge i antall innleverte utkast, slått av blant annet andre Den Norske Opera og Våler kirke, som hadde over 240 tegninger. De innleverte utkastene har bidratt til å belyse mange mulige plasseringer på tomten, materialvalg, form og utrykk det nye museumsbygget kan få.

NAL har bistått museet i gjennomføringen av konkurransen som konkurransefunksjonær og juryens sekretær og ved å oppnevne to sivilarkitekter til juryen.

Offentligjøringen favkonkurransens resultat innes sted på Finnskogen Kro og Motell i Svullrya på Grue Finnskog mandag 22. januar 2018 kl 1200.  Det kreves påmelding for å delta på arrangementet. Frist for påmelding: 15. januar.  

Link til invitasjonen, program og påmeldings info finner du her: 

Invitasjon til offentliggjøring av arkitektkonkurranse 2018 01 22