Flere søkemuligheter

Sofienberggata 7

  Sist oppdatert 03.08.2020

Boliggården i Sofienberggata 7 skal rehabiliteres. Nye høyisolerende fasader, nytt ventilasjonsanlegg, energibrønner og solenergi på tak og fasader skal redusere energiforbruket med mer enn 70 prosent.

Korte fakta

  • Arkitekt: Tegn 3 AS
  • Landskapsarkitekt: Tegn 3 AS
  • Prosjektperiode: 2017 - 2021

Prosjektbeskrivelse

Den kommunale boliggården i Sofienberggata 7 som skal gjennom en storstiilt rehabilitering. En viktig del av prosjektet er en omfattende energirehabilitering med nye høyisolerende fasader, nytt ventilasjonsanlegg, energibrønner og solenergi på tak og fasader. Samlet skal disse tiltakene redusere energiforbruket med mer enn 70 prosent. Det vil også komme beboerne til gode i form av lavere strømregning.

I tillegg til oppgradering av bygningsmassen skal også bakgård og uteareal oppgraderes, og på taket skal det legges til rette for opphold og urbant landbruk. Det er også planer om å konvertere parkeringsanlegget i kjelleren til et grønt mobilitetssenter. Hva dette skal inneholde er ennå ikke helt klart, men det vil bl.a. dreie seg om bildeling, sykkelverksted og sykkelpool med ulike typer sykler. Tanken er også at mobilitetssenteret skal henvende seg til både beboerne i Sofienberggata 7 samtidig som det også er et tilbud til alle beboerne i området. Prosjektet skal stå ferdig mot slutten av 2019.


KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: Prosjektet har fått 350 272 NOK i støtte fra Enova.
Prosjektstøtte Enova: 350272 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Sofienberggata 7
Sted/bydel: Grünerløkka
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2017 - 2021
Prosjekttype: Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg
Forbildeprogram: FutureBuilt

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Boligbygg Oslo KF
Arkitekt: Tegn 3 AS
Landskapsarkitekt: Tegn 3 AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa