Byarkitekten trenger bergensarkitektenes hjelp

  Sist oppdatert 22.03.2020
Bli med å bidra til eksempelsamlingen i Bergen kommunes arkitektur- og byformingsstrategi!

Etter at Bergen kommunes arkitektur- og byformingsstrategi ble vedtatt i juni 2019 har Byarkitekten arbeidet med implementeringen av den, både internt og eksternt. Flere av Bergens arkitekter bidro i rulleringen av arkitekturstrategien under Bergen Arkitektforenings 110-årsjubileum, gjennom å presentere sine tanker om Bergens særpreg.

Når eksempelsamlingen nå skal utvides som et ledd i digitaliseringen av strategien, ønsker Byarkitekten forslag til flere eksempler, forankret i arkitekturstrategiens åtte prinsipper for utforming av bygg og byrom. Forslag kan være egne eller andres prosjekter; fortrinnsvis prosjekter i Bergen.

Alle forslag må være ferdigstilt. Byarkitekten ønsker forslag som er gode på et overordnet nivå, men som også er særlig gode eksempler på ett eller flere av de åtte prinsippene for utforming av bygg og byrom.

Byarkitekten forbeholder seg retten til å gjøre et utvalg fra de innkomne bidragene. Etaten setter stor pris på alle bidrag og ønsker med dette å gi byens arkitektmiljø enda større eierskap til strategien.

Eksempler må sendes til byarkitekten@bergen.kommune.no innen 20.04.2020, og forslagene må være i tråd med det vedlagte skjemaet. Arkitekturstrategien ligger også vedlagt. Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål.

Mer informasjon her: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/bymiljo/byarkitekten-soker-flere-gode-eksempler