Flere søkemuligheter

Nominert til Arkitekturprisen 2019

  Sist oppdatert 23.08.2019

Soria Moria er den første delen av et større kunstprosjekt for hele Telemarkskanalen – Vannvegens fortellinger - der kunst, arkitektur og lys brukes for å løfte fram attraksjonskraften i landskapet og lokale særpreg. Prosjektet Soria Moria er utviklet av Telemarkskanalen regionalpark i samarbeid med Tokke kommune. «Soria Moria er eit kunstverk av ei badstoge – blinkande som eit smykke i Bandak!» Prosjektet er nominert til Arkitekturprisen 2019 av Telemark Arkitektforening.

Korte fakta

  • Arkitekt: Feste Grenland AS
  • Interiørarkitekt: Feste Grenland AS
  • Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken
  • Prosjektperiode: 2015 - 2018
  • Arealforbruk: 17m2 badstuerom, 22m2 uklimatisert omkledningsrom samt utsiktsrom

Badstuebygget sin karakteristiske silhuett er en tolking av de skrånende fjellsidene som forsvinner ned i Bandak. Kledningen av spon er inspirert av lokal byggeskikk. Innimellom tresponen blinker det av gull. Gullsponen drar linjer til sagn og soger og lokal fortellertradisjon; til det mystiske og underlige. Gullsponen er også en referanse til den åpenbare kontrasten som oppstod mellom lavmelte telemarkinger og overdådig utenlandsk overklasse under etableringa av Dalen Hotel på slutten av 1800-talet.

Bygget rommer en badstue, omkledningsrom og en utsiktsbenk under tak. Langs øvre enden av Bandak er det langgrunt, bortsett fra i djupålen Sigurdsevja. Prosjektet er derfor plassert på påler i vannet langs djupålen for å legge til rette for bading. Sigurdsevja er en tydelig og karakteristisk landskapsform på stedet. Plasseringen av gangbryggen og badstubygget bidrar til å understreke denne formen. Gangbrygga kobler seg på et eksisterende turvegnett langs Bandak med kobling videre opp til Dalen Hotel.

Sitat fra arkitekten: "Nede ved Bandak står ein sponkledd skikkelse og skodar nedover kanalen. Bratte fjellsider stupar ned i vatnet, og dannar eit dramatisk utsyn. Tåka ligg lett over vasskorpa."

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 17m2 badstuerom, 22m2 uklimatisert omkledningsrom samt utsiktsrom

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Markensvegen, 3880 Dalen
Kommune: Dalen, Tokke
Prosjektperiode: 2015 - 2018
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Svømmehall / Badeanlegg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Tokke kommune | Telemarkskanalen regionalpark
Arkitekt: Feste Grenland AS
Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken
Interiørarkitekt: Feste Grenland AS
Rådgivere: Lysdesign; ÅF Lighting, Kunstner; Maira E. Klyvare
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.