Flere søkemuligheter

Sørumsand videregående skole

  Sist oppdatert 03.11.2011

Utvidelse av videregående skole med omfattende bruk av gjenvunnet betong og tegl

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2002
  • Arealforbruk: 12300 m2 nybygg, 2700 m2 eksisterende bygningsmasse

Prosjektet omfatter ombygging og nybygg på Sørumsand videregående skole på tilsammen 15 000 kvm, 12 300 kvm nybygg og 2700 kvm eksisterende bygningsmasse. Sørumsand videregående skole inngikk som et demonstasjonsprosjekt i forskningsprosjektet RESIBA (Resirkulert tilslag for bygg og anlegg). I RESIBA-prosjektet ble det gjort omfattende forsøk, både i laboratorium og felt, med mål om å implementere bruk av resirkulert tegl og betong i ulike bruksområder innenfor bygg og anlegg.

Dokumentert evaluering

Erfaringer fra prosjektet viser at resirkulert tilslag i ren betong i sortering 10-20 mm er godt egnet til bruk i konstruksjonsbetong. Økonomiske beregninger viste at bruk av resirkulert tilslag sammenlignet med naturlig tilslag i konstruksjonsbetong ikke medførte økte kostnader i prosjektet.
Når det gjelder bruk av resirkulert tilslag som drenerende masse er også erfaringene positive, men det må tas forholdsregler ved eksponering i spesielt surt miljø eller i frostutsatte konstruksjoner.
Det er utarbeidet flere rapporter fra RESIBA-prosjektet, der også andre bruksområder beskrives (se lenke

sørumsand - materialer

Gjenvunnet knust tegl og betong er benyttet i bunden (sementbaserte produkter) og ubunden form (løsmasse). Det er benyttet resirkulert tilslag i fundamenter, samt vegger og søyler i halve kjelleren. 35 % av det grove tilslaget er erstattet med resirkulert betong i sortering 10-20 mm. I kapillærbrytende sjikt under gulv på grunn er det benyttet en blanding av knust betong og tegl i sortering 10-20 mm. Det er også gjort bruk av Lecablokker med en gjenvinningsgrad på 30 %.

sørumsand - energi

Bygningene har vannbåren varme i form av gulvvarme, radiatorer og konvektorer. Hovedvarmekilden er i dag oljefyring, men det er tilrettelagt for for bruk av varmepumpe og fjernvarme. Varmepumpe til jord ble vurdert, men prøveboring viste liten lønnsomhet i dette tilfellet.
Energiøkonomiske lysarmaturer er benyttet og det er installert SD-anlegg.
Hovedmaterialene i nybygget er betong, upusset murverk, glass og tre. Innendørs er det benyttet lavemitterende materiale

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 12300 m2 nybygg, 2700 m2 eksisterende bygningsmasse

ENERGI

Energikilder: oljefyr, vannbåren varme

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 297 mill

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Skolealleen, Sørumsand
Kommune: Sørum
Prosjektperiode: 2002
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Skole/undervisningsbygg

PROSJEKTTEAM

Rådgivere: Ingeniør Per Rasmussen AS (RIE)
Hovedentreprenør: Veidekke ASA | Seby AS | Løvold AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Hjemmeside og rapporter fra Resibaprosjektet.
Akershus fylkeskommune, prosjektrapport og personlig meddelelse
Veidekke, personlig meddelelse