SR-bank

  • SR-Bank Q&A

    12.09.2013

    NAL har mottatt flere spørsmål knyttet til prekvalifiseringen for begrenset arkitektkonkurranse om nybygg for SR-Bank i Stavanger (Bjergsted).

  • Nybygg for SpareBank 1 SR-Bank, Stavanger, prekvalifiseringsinvitasjon

    30.08.2013

    SpareBank 1 SR-Bank i Stavanger, en av Norges største sparebanker, inviterer arkitektfirmaer til prekvalifisering for prosjektkonkurranse om nytt administrasjonsbygg i Stavanger sentrum. Bygget er programmert til ca. 13.000 m2 og skal lokaliseres på nabotomten til dagens hovedkontor i Bjergsted, rett ved Stavanger Konserthus.