Statens pris for byggkvalitet 2019

Tekst Anne Bente Skaarud Sist oppdatert 14.03.2019
Fredag 15. mars er aller siste frist til å foreslå kandidater til Statens pris for byggkvalitet. Juryen jakter gode transformasjonsprosjekter, der bygninger og områder er endret og har fått nytt liv.

Kandidatene må ha gode kvaliteter på områder som miljø, klima, tilgjengelighet og byggeskikk. I tillegg må prosjektene altså være del av en transformasjon.

Miljøvennlig utvikling
Juryen ledes av tidligere byrådsleder i Oslo og tidligere fylkesmann i Vestfold, Erling Lae. - Å gjenbruke allerede bebygde områder framfor å ta i bruk nye, urørte arealer, bidrar til en miljøvennlig utvikling.

- Når bygninger og områder mister sin opprinnelige funksjon, for eksempel tidligere industriområder hvor produksjonen legges ned, åpnes det opp for at arealene kan brukes på nye måter. Ved å transformere områdene kan arealer gjenbrukes og utnyttes bedre, og gi plass til nye funksjoner. Det kan dreie seg om alt fra store områder til enkeltbygg, sier juryleder Erling Lae.

Påmelding
Siste frist for å sende inn forslag til kandidater er fredag 15. mars 2019. Alle kan foreslå kandidater til prisen. Utbyggere, eiere og prosjekterende kan også foreslå egne bygg. Kandidatene til prisen bedømmes av en fagjury oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer om prisen og se skjema for å sende inn forslag