Alexandria Algard, president i NAL. Foto: Tommy Ellingsen.

Statsbudsjettet 2018 og arkitekturfeltet

Tekst Petter N. Haug Sist oppdatert 07.11.2017
— Dersom regjeringen skal lykkes i sine mål om en bærekraftig areal- og samfunnsutvikling må det satses på mer enn bare de aller største byene, sier NALs president, Alexandria Algard.

Gjennom et mangeårig arbeid med steds- og byutvikling har NAL erfart at det er svært viktig at kommunene besitter nødvendig kompetanse og gode verktøy for å kunne planlegge, bygge og drifte en by eller et tettsted. Dette skal bidra til å kunne oppnå nasjonale mål om en sosial-, økonomisk- og miljømessig bærekraftig utvikling. En tydelig og helhetlig satsing fra regjeringen er avgjørende for å løse disse utfordringene. Det er viktig at kommunene blir tilført tilstrekkelig med midler for å kunne bygge opp nødvendig arkitektfaglig kompetanse.

— Regjeringens forventinger til kommunal planlegging må følges opp gjennom konkret handling og tildeling av midler til de små- og mellomstore kommunene. Dette er avgjørende for å skape reell endring og vilje til satsing i kommunene. Norske arkitekters landsforbund (NAL) registrerer at regjeringen satser på prosjekter for en bærekraftig utvikling av de store byene, men for å nå nasjonale mål må vi også ha med tettsteder, små og mellomstore byer, påpeker Alexandria Algard.

—  Det må være statlig vilje til å igangsette nye nasjonale forbildeprogrammer som kan bidra til nødvendig kunnskaps- og kompetanseheving i kommunene. Vi vet at nasjonale forbildeprogrammer er et effektfullt verktøy for å sette fart i nyskapning for å nå de nasjonale målene om en bærekraftig utvikling. Det er positivt at regjeringen øker potten som er avsatt til såkalte områdesatsinger i utsatte bydeler, men det er urovekkende at den totale andelen midler som prioriteres til planlegging og byutvikling reduseres sammenlignet med i fjor, avslutter Algard.

Av de mer positive sidene ved årets budsjettforslag kan følgende nevnes: mer tilskudd til Enova, DiBK, Innovasjon Norge, investeringer i statlige bygg, inkludert statlige kulturbygg. Det er også foreslått mer penger til Talent Norge, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og Oslo Arkitekturtriennale.