Fra venstre: Alf Waage, prosjektleder i BYLIVsenteret. Alexandria Algard, president i NAL. Øystein Bull-Hansen, fagansvarlig i BYLIVsenteret. Foto: Kjetil Husebø.

Statsbudsjettet 2018 - to millioner kroner til BYLIVsenteret

Tekst Kjetil Husebø Sist oppdatert 23.11.2017
Forhandlingene om neste års statsbudsjett er ferdig, og Norske arkitekters landsforbund (NAL) ligger inne med to millioner til sitt arbeid med BYLIVsenteret.

 —  Arkitektur er verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver og store utfordringer. Det er gledelig at regjeringen og støttepartiene ser viktigheten av god by- og stedsutvikling og arkitektur, samtidig som de ser at kommunene trenger støttespillere. En av hovedoppgavene til BYLIVsenteret er å bistå kommunene med å gjennomføre gode stedsutviklingsprosesser og bli bedre bestillere av arkitekt- og planleggerkompetanse, sier Alexandria Algard, president i NAL.

Siden oppstarten i 2016 har BYLIVsenteret bistått nærmere 40 kommuner med faglig råd og veiledning, samt bistand i forbindelse med gjennomføring av parallelloppdrag og andre stedsutviklingsprosesser. Midlene over statsbudsjettet sikrer at NAL kan opprettholde og videreutvikle tilbudet.

Nettsiden til BYLIVsenteret 

Les også "Ett år med Bylivsenteret"

Les også "Statsbudsjettet 2018 og arkitekturfeltet"

 

 

kontakt