Foto: Erik Burås/Studio B13.

Statsbudsjettet 2020: lite offensiv satsing

Tekst Kjetil Husebø Sist oppdatert 23.10.2019
— I budsjettforslag for statsbudsjettet for 2020 bevilges det ikke mer midler til å styrke arkitekturkompetansen i kommunene.

Arkitektbransjen driver et aktivt arbeid for at bygninger og omgivelser skal være bærekraftige og robuste for å møte klima- og miljøutfordringene. Når regjeringen selv sier at de er langt unna å nå målene som er satt for kutt i klimagassutslipp innen 2020, og heller ikke kommer til å nå målene for 40% kutt innen 2030, trengs en langt mer offensiv satsing, sier Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund.

—Bygg- og anleggsbransjen står for 40 % av de samlede klimautslippene, og vi utsettes stadig for større påkjenninger knyttet til klimaendringer, noe som viser tydelig at forskning og utvikling innfor arkitektur og planlegging er noe av det viktigste samfunnet må prioritere fremover. 

—I Granavollenerklæringen sier regjeringen at de vil styrke plan- og arkitekturkompetansen i kommunene, men statsbudsjettet viser at det ikke knyttes mer midler til dette. Selv om Bylivsenteret får 2 millioner kroner i tilskudd til videre drift er det ikke snakk om en reell styrking av den svært viktige kompetansen.

Regjeringen peker selv på et økende gap mellom statens forventninger til kommunal planlegging og kommunenes behov for økt kompetanse og kapasitet. Det er i realiteten under halvparten av kommunene som i dag har arkitektkompetanse. NAL ser dette som så vesentlig for å oppnå de målsettinger Norge er forpliktet til, at vi forventer et solid løft for å bidrar til økt kompetanse i offentlig forvaltning både på kort og lang sikt, påpeker presidenten.