Flere søkemuligheter

Nominert til Arkitekturprisen 2015

  Sist oppdatert 09.09.2015

Nominert til Arkitekturprisen 2015

Korte fakta

  • Arkitekt: RATIO Arkitekter AS
  • Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS | Landskaperiet AS
  • Prosjektperiode: 2012

Arkitektens beskrivelse

Hovedgrep
Ved å gjenoppbygge terrenget i bukta ”Sandvigå” fikk vi etablert et stort uteamfi. Hovedretningen på konserthuset ble lagt mot sjøen, med referanse til gammel sjøhustypologi. Derved danner også sydveggen i konserthuset en beskyttende vegg for forplassen og amfiet.

Programmet ba om to saler som var tilnærmet like i volum, men komplementære i innhold: én sal spesialisert for naturlig akustikk, med tanke på Stavanger symfoniorkester, og én sal for variert bruk. Vi la salene i hver sin bygningskropp: den akustiske er tenkt som et tandert instrument i en beskyttende kasse av betong, og flerbrukssalen som en robust boks i et glassprisme.

Orkestersalen
Orkestersalen med 1500 plasser bygger på ”skoeskeprinsippet”, kjent fra klassiske konsertsaler. I samarbeid med akustiker er balkongene trukket inn i rommet og frigjort fra veggene, som gir både tidligrefleks av lyden og beholder det store volumet. Veggene er i varm pigmentert oljet lønn, og gulvene både i sal og på scenen er i oljet ask.

Flerbrukssalen
Flerbrukssalen kan ha tradisjonell prosceniumsoppstilling med om lag 850 plasser, flatt gulv med opp til 1900 publikummere, eller en mengde andre varianter. Det er brukt både teleskoptribuner på luftputer og løftebord for å lette ombygging mellom ulike arrangementer. Formforbildene i denne salen er hentet fra verkstedet og mekanikken, og salen er bevisst gitt mer karakter enn en ren ”black box”. Det er ellers ikke lagt vekt på å skjule teknikken i dette rommet.

Uteanlegget
Forplassen er belagt med lys grå granitt og terrasseringen er plasstøpt grå betong med innfelte trebenker. På flate partier er det innslag av både gress og blomsterbeplantning, og terrassene domineres av eviggrønt og klatreplanter.

 


PROSJEKTDETALJER

Adresse: Sandvigå 1, 4007 Stavanger
Kommune: Stavanger
Prosjektperiode: 2012
Status: Ferdigstilt
Funksjon/Bygningstype: Kulturbygg/ -anlegg

PROSJEKTTEAM

Arkitekt: RATIO Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS | Landskaperiet AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.