Illustrasjon hentet fra programmet til parallelloppdraget

Steinkjer sentrum skal utvikles videre

  Sist oppdatert 04.12.2019
Det skal utarbeides en ny kommunedelplan for sentrum og kommunen tror at et attraktivt sentrum er avgjørende for utviklinga av Steinkjer som administrasjonsby for Trøndelag. Det er derfor utlyst et parallelloppdrag for sentrumsutvikling. To eller tre arkitektteam skal inviteres til å komme med forslag og ideer, men det kåres ingen vinner.

De siste årene har det vært stor byggeaktivitet i sentrum og det er vedtatt flere store nye bygg og rehabilitering av gamle bygg. Økt aktivitet gir utfordringer mht økte transportbehov. Nye bygg gir ikke uten videre trivelige byrom. Parallelloppdraget involverer innbyggerne gjennom et oppstartseminar, et midtveisseminar og et sluttseminar.

BYLIVsenteret er rådgiver for Steinkjer kommune i prosessen.

Kommunens frist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse er 9. desember.

Les mer på nettsiden til Steinkjer kommune 

Se kunngjøringen på Doffin

Last ned programmet for parallelloppdraget