Framtidens bygg-plaketten på plass og fornøyde involverte kan avslutte et godt samarbeid. Fra venstre: hovedkontakt for Framtidens byer i Kristiansand kommune, Erik Sandsmark, teknisk sjef i Sørlandet Boligbyggelag Odd-Helge Moen, Entreprenør Kruse-Smith, Frank Eikeland, arkitekt Svein Erik Bjorvand, Spiss Arkitektur og Plan, og Øyvind Aarvig, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, prosjektleder for Framtidens byer. Foto: NAL.

Stjerneeksempel

Tekst Perann Sylvia Stokke Sist oppdatert 07.09.2015
Oppgraderingen av Stjernehus borettslag – tidligere Sørlandets kaldeste – er nå ferdigstilt. Prosjektet som er en av pilotene i Framtidens bygg har oppnådd meget gode resultater når det gjelder reduksjon i energiforbruk, og har stor overføringsverdi når det gjelder prosess. 10. mars ble det hele markert og feiret med Kristiansands ordfører, involverte i prosjektet, beboere og lokal-tv og radio tilstede.

Kristiansand har vært en aktiv deltaker og fått til mye bra innenfor Framtidens byer nettverkets fokus på klimavennlig byutvikling. Byen har tilsammen fire prosjekter i pilotprosjektsatsningen Framtidens bygg hvor NAL har vært prosjektleder.

Skal vi nå målene om et nullutslippssamfunn rundt 2050 er det viktig å jobbe med den eksisterende bebyggelsen. Et virkemiddel er å formidle gode erfaringer fra oppgradringsprosjekter som kan gi ringvirkninger og inspirere. Direktør for Sørlandets boligbyggelag, Ole Fritjof Godtfredsen, kunne fortelle at flere borettslag i Kristiandsandsområdet nå er i gang etter inspirasjon fra Stjernehus. Prosessen og erfaringene har også blitt godt dokumentert i de to forskningsprosjektene BEVISST og BESLUTT som er gjennomført gjennom et samarbeid med blant annet SINTEF Byggforsk.

DSC_7926Stjernehus borettslag ligger på Grim rett utenfor sentrum. Utsikten er spektakulær, men sterk vind kan være en utfordring. Blant tiltakene som er gjennomført på den elleve etasjer høye boligblokken er etterisolering og nye fasadeplater, utskifting av vinduer og dører, nye innglassede balkonger, minimering av kuldebroer samt utfasing av oljefyr. Energiforbruket er betraktelig redusert, men kanskje like viktig er det at de 60 leilighetene har blitt mer komfortable og fått bedre inneklima. Det har blitt et bedre samhold og miljø i borettslaget og beboerne er begeistret for resultatet.

Les mer om oppgraderingen av Stjernehus borettslag i Prosjektdatabasen.

Prosjektleder for Framtidens byer og representant for Kommunal- og  moderniseringsdepartementet Øyvind Aarvig overrakte plakett og diplom fra Framtidens byer/Framtidens bygg som ble montert på fasaden av to av beboerne.

DSC_7872DSC_7872– I Borettslag er det mange ulike eiere og det kan være utfordrende å bli enige om å ta viktige beslutninger som innebærer store investeringer. Dere har vist at det går an. Dere har fått til beslutninger om ambisiøse mål, og har gjennomført. Det er imponerende, og det er inspirerende. Dere - og de andre aktørene i dette prosjektet - har gjort en kjempejobb, og dere har gjort viktige erfaringer, gratulerte Aarvig.

Fra venstre styreleder i borettslaget Sven Arild Bransdal og Øyvind Aarvig. Foto: NAL

Arkitekt MNAL Svein Erik Bjorvand fra SPISS Arkitektur & Plan i Kristiansand framhevet det positive engasjementet fra alle involverte og at det hadde vært en veldig god og kreativ prosess med godt samarbeid mellom entrepenør, arkitekt, boligbyggelag og beboere.

– Prosjektet er viktig fordi at det viser at det er mulig å oppgradere en i utgangpunktet "håpløs" bygning til et lavenergibygg innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Det viser også at det går an å ta vare på de kvalitetene som er i den opprinnelige arkitekturen og samtidig tilføre noe nytt.

Stjernehus borettslag ble presentert på Brød & Miljø 3.11.2014. Se video-opptakene.

Som seg hør og bør ble markeringen avsluttet med traktering og musikk. Beboere og involverte hygget seg med en matbit mens den lokale musikeren Stein Roger Sordal gav en liten konsert, med pedalkraft som produsent av strøm til høytaleranlegget.

TV-Agder fulgte arrangementet. De har fulgt hele oppgraderingen og vil lage et 20-minutters program på lokal-TV og kortversjoner som skal kunne brukes videre av boligbyggelag, Husbanken, Enova, Kristiansand kommune eller Framtidens bygg.

Se tv-innslaget på NRK Sørlandet – Renovert: - Nordens mest miljøvennlige blokk.

Les mer:"Fest for pilotprosjekt" på Sørlandet Boligbyggelags nettsider

DSC_7838DSC_7838DSC_7838DSC_7838

Framtidens byer kontakt i Kristiansand kommune, arkitekt MNAL Erik Sandsmark ledet markeringen og sørget for at de som stod på talelisten i etterkant også bidro med å produsere strøm til det sykkeldrevede høytaleranlegget. Her er det ordfører Arvid Grundekjøn som bidrar med pedalkraft. Foto: NAL