Bak fra venstre: Margret Lie Wessel fra ABVS (Akershus bygningsvernsenter), Gisle Nataas, Henrik Smith, Christel Eline Wigen Grøndahl, Joel Boaz, Vidar Mørch, Carl-Viggo Hølmebakk, Lars J. Berge, Eivind Falk, Kari Larsen; Foto: NAL / Eva B. Storrusten (NAL)

Stor interesse for verkstedbygg

  Sist oppdatert 25.11.2020
Det kom inn 120 konkurranseutkast til nytt verkstedbygg til Follo museum.

Juryen i den åpne plan- og designkonkurranse om nytt verkstedbygg til Follo museum, Museene i Akershus (MiA) er på plass og har startet opp med juryeringen av de 120 godkjente konkurranseutkastene. Bildet over viser juryen og andre bidragsytere, og er tatt fra konkurransetomten på Follo museum under første jurymøte.

Juryen i konkurransen består av følgende personer:

  • MiA – Museene i Akershus v/ Henrik Smith, avdelingsdirektør Follo Museum
  • MiA – Museene i Akershus v/ Joel Boaz, avdelingsdirektør Klynge Viten, vern og utdanning
  • MiA – Museene i Akershus v/ Vidar Mørch, kommunikasjonsdirektør
  • Norsk håndverksinstitutt v/ Eivind Falk, instituttleder
  • Bygg og Bevar v/ Christel Eline Wigen Grøndahl, daglig leder
  • Viken fylkeskommune v/ Kari Larsen, leder for seksjon for bygningsmiljøer og landskap
  • Oppnevnt arkitekt MNAL fra Norske arkitekters landsforbund (NAL): sivilarkitekt MNAL Carl-Viggo Hølmebakk
  • Oppnevnt landskapsarkitekt MNLA fra Norske landskapsarkitekters forening (NLA): landskapsarkitekt MNLA Lars J. Berge

Jurysekretærfunksjonen vil bli ivaretatt av NALs konkurransesekretariat. Juryens sekretær er konkurranseleder i NAL / sivilarkitekt MNAL Gisle Nataas.