Forsiden til Stavanger Aftenblad 23. juni 2018.

Stor reportasje om NALs president, Alexandria Algard

  Sist oppdatert 29.06.2018
– Arkitekturen er et fantastiske virkemiddel i samfunnsutviklingen. La meg gi ett eksempel: Hvordan vi skaper byrom, lager skoler og eldresenter, utformer offentlige institusjoner, kan vi påvirke folkehelsen.

Dette sier Alexandria Algard, NALs president til journalist Finn E. Våga i Stavanger Aftenblad.

Stavanger Aftenblad har nylig publisert en reportasje på hele ni sider, inkludert forsiden, om NALs president Alexandria Algard. I reportasjen forteller hun om bakgrunnen for at hun ble arkitekt, om sitt verv som president i NAL og hvordan man kan bygge gode liv. Temaene omfatter alt fra blant annet arkitekturens plass i samfunnet, transformasjon, politikk og arkitekturpolitikk, til Stavanger, New York, oppveksten og betraktninger om arkitektyrket. 

– Jeg ønsker modige politikere som sier at nå starter en ny æra: Bærekraftig utvikling er å satse på byområder der man kan jobbe, leve og leke - helhetlige nabolag, som inneholder de funksjonene et liv trenger. Den funksjonsoppdelte bydelen som historie. Vi må bygge helhetlige nabolag som ikke bare inneholder boliger, men som har lokale tilbud og en blanding av funksjoner. All-in-one-bydeler. Det er fremtiden! Dette sier Algard til Stavanger Aftenblad.

Les hele reportasjen her: "Alexandria Algard om arkitektur og Å-en som ble til A" (krever abonnement hos Stavanger Aftenblad)