Flere søkemuligheter

Stovnertårnet

Publisert av: Iselin Ekman/NAL Sist oppdatert 06.08.2018

Universelt utformet vandring blant tretoppene på Stovner i Oslo

Korte fakta

  • Landskapsarkitekt: Link Arkitektur AS Landskap
  • Prosjektperiode: 2015 - 2017
  • Arealforbruk: 2000 m2 (bruksareal BRA)

Prosjektbeskrivelse

Stovnertårnet ligger vakkert til på historisk grunn på Fossumberget nær Stovner Senter. Prosjektet er en del av Områdeløft Stovner sentrums aktivitetspark ‘Jesperudjordet for alle’. Tårnet er utformet som en 260 meter lang sirkulær gangbane med jevn stigning, og strekker seg femten meter opp i luften. Turen opp i tårnet kan oppleves som en vandring blant tretoppene, der to kan spasere sammen opp i høyden. Veien opp langs gangbanen er universelt utformet og gir utsikt mot Groruddalens åser, trær og bebyggelse, med Oslofjorden i horisonten.

Utformingen av tårnet er inspirert av fuglen som flyr og oppdriften opp i høyden. På veien opp langs gangbanen er det etablert platåer eller hvilesteder som gir rom for at flere kan sitte sammen, slappe av og nyte sikten. Platåene er møblert med tilpassede lene-, ligge- og sitteelementer og utformingen kan assosieres med fuglereder. Limtrestolpene kan minne om greiner eller trestrukturer og er tilpasset bakken og de eksisterende trærne slik at minst mulig inngrep og skade oppstår. Stolpene huser fuglekasser for fugler som tårnseilere, en fugl som trives i flokk. Som en del av opplevelsen i tårnet er det etablert et formidlingsprosjekt som skal fremme læring om områdets lokalhistorie og utviklingen av Oslo fra istid, frem til i dag.

Materialvalg og utforming er prioritert i prosjektet og bærende konstruksjoner i tre er plassert mest mulig skånsomt i terrenget. Fokus på universell utforming har vært sentral, der målet er at tårnet skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsnivå og bakgrunn. Belysningen i tårnet understreker den sirkulære bevegelsen og bidrar til at nærområdet oppfattes som trygt og tilgjengelig.

Prosess

Prosjektet er en del av Områdeløft Stovner og Groruddalssatsingen. Målet med satsningen er å bedre nærmiljøkvaliteter, som har til hensikt å styrke Groruddalen og bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende.

Bymiljøetaten og Bydel Stovner ønsket at tårnet skulle være så høyt at man kunne se sjøen og at det skulle være universelt utformet. Hensikten med tiltaket er at området tilføres en attraksjon som var så sterk at det skulle bli en destinasjon både i bydelen og Oslo. Da prosjektet landet på tegnebordet hos landskapsarkitektene i LINK arkitektur, oppstod ideen om å utforme en svevende gangbane heller enn et tradisjonelt tårnbyggeri. Resultatet er en urban naturopplevelse utenom det vanlige.

Økonomi og finansiering

Byggekostnader: Ca 24 MNOK

Erfaringer

Samarbeidet mellom prosjekterende og Bymiljøetaten/oppdragsgiver i byggefase har vært svært positivt. I byggefase gikk LINK Landskap fra å være prosjekterende til å fungere som rådgivere for byggherre opp mot entreprenør, og satt dermed på samme side av bordet som byggherre. LINKS rolle var å fremme, kvalitetssikre og forsvare kvaliteter fra prosjekteringsfasen slik at konsept, design og materialitet ble videreført helt fram til ferdigstillelse.

I etterkant av prosjektet ble det tydelig at et bedre samspill med landskapsarkitektene for Jesperudjordet, som Stovnertårnet er en del av, hadde vært ønskelig. Spesielt med tanke på en helhetlig møblering, for eksempel ved inngang av tårnet. Tilgangen til tårnet fra omkringliggende omgivelser, kunne også vært løst på en bedre måte.

Konstruksjon og materialbruk

Utforming og materialvalg er prioritert i prosjektet, og bærende konstruksjoner er plassert på en mest mulig skånsom måte i terrenget. Materialvalg skal gjenspeile omgivelsene, og er tilpasset bakken og de eksisterende trærne slik at minst mulig inngrep og skade oppstår.

Universell utforming

Fokus på universell utforming har væt en viktig del er prosjektet, der målet er at tårnet skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsnivå og bakgrunn. Tur- og gangveier er anlagt i forhold til krav til stigning i og tilpasset rullestoler, informasjon er skiltet med både taktil og lesbar skrift.

Tårnet er utformet som en 260 meter lang gangbane med jevn stigning på 1:15 opp til 15 meters høyde. Det er i stor grad brukt treverk som materiale, noe som både glir inn i omgivelsene, samtidig som det gir et mykt underlag å gå på og fungerer støydempende.

Bredde på gangbane er tilpasset slik at to og to kan gå sammen, samtidig som det er god plass for møtende og for rullestol eller barnevogn. Det er tilrettelagt for hvile og opphold på fire repos/ hvilepunkter. Hvilepunktene er dimensjonert slik at det både er rom for bevegelse og for å kunne snu med rullestol hvis ønskelig. Reposene er møblert med lene-, ligge- og sitteelementer. God høyde på rekkverk (1300 mm) gir både en reel sikkerhet og en opplevelse av trygghet. Rekkverket er noe skråvinklet inn mot gangbanen og forsterker trygghetsfølelsen. Rekkverket avsluttes øverst med en solid trelist som er god å støtte seg mot. Håndlister i 700 og 900 mm høyde er montert i rekkverk på begge sider av gangbanen.

Gjennom belysningen inviteres publikum til å bestige tårnet og iaktta utsikten.
Belysning tar hensyn til universelle krav og bidrar til at området oppfattes som trygt og tilgjengelig året rundt.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 2000 m2 (bruksareal BRA)
Bruttoareal (BTA): 2000 m²
Bruksareal (BRA): 2000 m²

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 24 MNOK

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Tokeruddalen 105, 0988 Oslo
Sted/bydel: Stovner
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2015 - 2017
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling
Funksjon/Bygningstype: Kulturbygg/ -anlegg
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Kulturbygning
Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Landskapsarkitekt: Link Arkitektur AS Landskap
Prosjektledelse (PL): Oslo kommune, Bymiljøetaten | Link Arkitektur AS Landskap
Universell utforming: Link Arkitektur AS Landskap
Rådgivere: Degree of Freedom AS (RIB)
Hovedentreprenør: Consto AS
Byggeledelse: Oslo kommune, Bymiljøetaten
Underentreprenører: Multiconsult AS, ÅF Lightning
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Prosjektbeskrivelse: Sofie Persvik, LINK Landskap

Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.