Rapport
Stovnertårnet

Universelt utformet vandring blant tretoppene på Stovner i Oslo
Foto: Jiri Havran
Prosjektopplysninger
Adresse: Tokeruddalen 105, 0988 Oslo
Lokalisering: Stovner
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2015-2017
Ferdigstilt: 2017
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling
Funksjon/Bygningstype: Kulturbygg/ -anlegg
Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Entrepriseform: Totalentreprise
Landskapsarkitekt: Link Arkitektur AS Landskap
Prosjektledelse (PL): Oslo kommune, Bymiljøetaten | Link Arkitektur AS Landskap
Rådgivende: Degree of Freedom AS (RIB)
Hovedentreprenør: Consto AS
Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Stovnertårnet ligger vakkert til på historisk grunn på Fossumberget nær Stovner Senter. Prosjektet er en del av Områdeløft Stovner sentrums aktivitetspark ‘Jesperudjordet for alle’. Tårnet er utformet som en 260 meter lang sirkulær gangbane med jevn stigning, og strekker seg femten meter opp i luften. Turen opp i tårnet kan oppleves som en vandring blant tretoppene, der to kan spasere sammen opp i høyden. Veien opp langs gangbanen er universelt utformet og gir utsikt mot Groruddalens åser, trær og bebyggelse, med Oslofjorden i horisonten.

Utformingen av tårnet er inspirert av fuglen som flyr og oppdriften opp i høyden. På veien opp langs gangbanen er det etablert platåer eller hvilesteder som gir rom for at flere kan sitte sammen, slappe av og nyte sikten. Platåene er møblert med tilpassede lene-, ligge- og sitteelementer og utformingen kan assosieres med fuglereder. Limtrestolpene kan minne om greiner eller trestrukturer og er tilpasset bakken og de eksisterende trærne slik at minst mulig inngrep og skade oppstår. Stolpene huser fuglekasser for fugler som tårnseilere, en fugl som trives i flokk. Som en del av opplevelsen i tårnet er det etablert et formidlingsprosjekt som skal fremme læring om områdets lokalhistorie og utviklingen av Oslo fra istid, frem til i dag.

Materialvalg og utforming er prioritert i prosjektet og bærende konstruksjoner i tre er plassert mest mulig skånsomt i terrenget. Fokus på universell utforming har vært sentral, der målet er at tårnet skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsnivå og bakgrunn. Belysningen i tårnet understreker den sirkulære bevegelsen og bidrar til at nærområdet oppfattes som trygt og tilgjengelig.

Prosess

Prosjektet er en del av Områdeløft Stovner og Groruddalssatsingen. Målet med satsningen er å bedre nærmiljøkvaliteter, som har til hensikt å styrke Groruddalen og bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende.

Bymiljøetaten og Bydel Stovner ønsket at tårnet skulle være så høyt at man kunne se sjøen og at det skulle være universelt utformet. Hensikten med tiltaket er at området tilføres en attraksjon som var så sterk at det skulle bli en destinasjon både i bydelen og Oslo. Da prosjektet landet på tegnebordet hos landskapsarkitektene i LINK arkitektur, oppstod ideen om å utforme en svevende gangbane heller enn et tradisjonelt tårnbyggeri. Resultatet er en urban naturopplevelse utenom det vanlige.

Økonomi og finansiering

Byggekostnader: Ca 24 MNOK

Nøkkeltall

AREALFORBRUK

2000 m2 (bruksareal BRA)
Areal BTA 2000 m2
Areal BRA 2000 m2

ENERGI

KOSTNADER OG STØTTE

24 MNOK
Miljøtiltak

Konstruksjon og materialbruk

naturnære materialer / landskapstilpasning
Utforming og materialvalg er prioritert i prosjektet, og bærende konstruksjoner er plassert på en mest mulig skånsom måte i terrenget. Materialvalg skal gjenspeile omgivelsene, og er tilpasset bakken og de eksisterende trærne slik at minst mulig inngrep og skade oppstår.

Universell utforming

fremkommelighet / lydforhold / orienterbarhet
Fokus på universell utforming har væt en viktig del er prosjektet, der målet er at tårnet skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsnivå og bakgrunn. Tur- og gangveier er anlagt i forhold til krav til stigning i og tilpasset rullestoler, informasjon er skiltet med både taktil og lesbar skrift.

Tårnet er utformet som en 260 meter lang gangbane med jevn stigning på 1:15 opp til 15 meters høyde. Det er i stor grad brukt treverk som materiale, noe som både glir inn i omgivelsene, samtidig som det gir et mykt underlag å gå på og fungerer støydempende.

Bredde på gangbane er tilpasset slik at to og to kan gå sammen, samtidig som det er god plass for møtende og for rullestol eller barnevogn. Det er tilrettelagt for hvile og opphold på fire repos/ hvilepunkter. Hvilepunktene er dimensjonert slik at det både er rom for bevegelse og for å kunne snu med rullestol hvis ønskelig. Reposene er møblert med lene-, ligge- og sitteelementer. God høyde på rekkverk (1300 mm) gir både en reel sikkerhet og en opplevelse av trygghet. Rekkverket er noe skråvinklet inn mot gangbanen og forsterker trygghetsfølelsen. Rekkverket avsluttes øverst med en solid trelist som er god å støtte seg mot. Håndlister i 700 og 900 mm høyde er montert i rekkverk på begge sider av gangbanen.

Gjennom belysningen inviteres publikum til å bestige tårnet og iaktta utsikten.
Belysning tar hensyn til universelle krav og bidrar til at området oppfattes som trygt og tilgjengelig året rundt.

Erfaringer

Samarbeidet mellom prosjekterende og Bymiljøetaten/oppdragsgiver i byggefase har vært svært positivt. I byggefase gikk LINK Landskap fra å være prosjekterende til å fungere som rådgivere for byggherre opp mot entreprenør, og satt dermed på samme side av bordet som byggherre. LINKS rolle var å fremme, kvalitetssikre og forsvare kvaliteter fra prosjekteringsfasen slik at konsept, design og materialitet ble videreført helt fram til ferdigstillelse.

I etterkant av prosjektet ble det tydelig at et bedre samspill med landskapsarkitektene for Jesperudjordet, som Stovnertårnet er en del av, hadde vært ønskelig. Spesielt med tanke på en helhetlig møblering, for eksempel ved inngang av tårnet. Tilgangen til tårnet fra omkringliggende omgivelser, kunne også vært løst på en bedre måte.

Tegninger
Kilder
Prosjektbeskrivelse: Sofie Persvik, LINK Landskap
Arkitekt: LINK Arkitektur AS Landskap
Foto: Jiri Havran
Arkitekt: LINK Arkitektur AS Landskap
Foto: Jiri Havran
Arkitekt: LINK Arkitektur AS Landskap
Foto: Jiri Havran
Arkitekt: LINK Arkitektur AS Landskap
Foto: Jiri Havran
Arkitekt: LINK Arkitektur AS Landskap
Foto: Jiri Havran
Arkitekt: LINK Arkitektur AS Landskap
Foto: Jiri Havran