Flere søkemuligheter

Passivhus av massivtre

Publisert av: Ragnhild Kristin Liaset Sist oppdatert 07.04.2017

Med kompakt bygningskropp i massivtre, og arealeffektive hybler, er studentboligene i Sørhauggata i Haugesund bygget som miljøvennlig passivhus.

Korte fakta

  • Arkitekt: Helen & Hard AS
  • Prosjektperiode: 2013 - 2015
  • Miljøambisjon: Energimerke A , Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Sørhauggata 100 er et samarbeid med iTre. Målsettingen er å skape enkle og rasjonelle studentboliger utført i bæresystem i massivtre.

Prosjektet er lokalisert i Haugesund sentrum i nærheten av Høgskolen. Bygningen fyller et tomt rom, i en etablert bygningsrekke med variert typologi, ut mot en travel bygate. Arealeffektive hybler, utstyrt med eget kjøkken og bad, er sentrert rundt en midtkorridor. Dette gir en kompakt bygningskropp.

De to trapperommene i hovedbygningen er lagt ut til fasaden for å bryte opp volumet i tre mindre flater. Dette er i tråd med den eksisterende bebyggelsens skala, skaper treffsteder internt i bygget, og bringer liv og lys til både fasaden og inn i bygget.

Boligenhetene er organisert med integrerte møbel- og oppbevaringsløsninger. Eksponert massivtre gir en varm og inviterende atmosfære.

I tillegg til studentboliger huser bygget flere konferanselokaler og en kaffebar i 1. etasje. Den transparente fasaden på gateplan lar bygget og den trafikkerte Sørhauggata aktivere hverandre. Prosjektet introduserer en urban karakter som gir liv til byen og gaterommet. I bakgården er et mindre paviljongbygg med studioleiligheter som forbindes med hovedbygget gjennom en takterrasse. Utearealene fungerer som det sosiale møtestedet for beboerne, og kan også benyttes i forbindelse med arrangementer i byen (for eksempel filmfestivalen).

Det var ulike utfordringer knyttet til en liten tomt. På grunn av stramt budsjett var det nødvendig å få plass til så mange studentboliger som mulig, samt i vareta regulert uteareal og sykkelparkering. Prosjektet baseres på tilskudd per boenhet fra Husbanken.
For å få tilskudd skal blant annet følgende kriterier oppfylles; studiestedets dekningsgrad, situasjonene på det private hybelmarkedet og antall tilflyttende/utenlandsstudenter.
I tillegg setter Husbanken krav til utforming av boenhetene og beregner tilskuddet utfra ulike definisjoner på ulike type boenheter; hybelleilighet, parleilighet, familieleilighet, bofellesskap, hc-enhet.

Studiestedet hadde allerede god dekning av familieleiligheter og bofelleskap. Det ble derfor ønsket at dette prosjektet skulle omfatte hybel- og parleiligheter inkludert TEKs krav til 20% universelt utformede leiligheter.

Studentsamskipnaden Stord Haugesund er tildelt Haugesunsregionens Næringsforenings Byggebransjeprisen 2015 for prosjektet. Prisen er en påskjønnelse for at prosjektet bidrar positivt til omgivelsene og byrommet.

Prosess

Byggetiden for prosjektet var kort. Fundamenteringen startet januar 2015, og huset stod ferdig til semesterstart august 2015. Den korte byggetiden skyldes i stor grad bruk av prefabrikerte elementer i massivtre i dekker, vegger og tak. Det ble også benyttet prefabrikerte badekabiner, som ble plassert på hvert plan etterhvert som etasjene kom opp. Det ble ikke benyttet telt over byggeplassen, men det ble målt fuktnivå i treverket underveis. Trappene er også levert i massivtre. Fokuset på at bygningen skulle stå ferdig til semesterstart førte til en stram fremdriftsplan. Fremdriftsplanen inkluderte også detaljreguleringen.

Prosjektet er utviklet i samarbeid med iTres konseptutvikling og tilrettelegging for gjennomføring av bygg med utstrakt bruk av massivtre som et alternativ til tradisjonelt bæresystem. Passivhusstandard er planlagt tidlig i prosessen.

Lokal entreprenør fikk god innføring i hvordan man bygger i massivtre.
Prosjektet er gjennomført som totalentreprise.

Økonomi

Byggekostnad pr m2:ca 23.300 pr m2
Entreprisekostnad: ca 16.000 pr m2
Tilskudd fra Husbanken: 600 000 pr hybelenhet

Erfaringer

Intensjonen fra begynnelsen var fokuset på å bygge i massivtre. Miljøfokuset kunne vært dratt lengre utover dette.

Energi

5 etasjer kompakt bygningskropp

Alle boligetasjene var planlagt som passivhus standard, mens 1.etasje var planlagt som lavenergi. Etter at bygget ble oppført var målingene imidlertid så gode at hele bygningen oppfylte passivhus kravene.

Balansert ventilasjon. Varmegjenvinning av ventilasjonsluft.
Energi til produksjon av varmt vann til forbruk og oppvarming av leilighetene består av 70-80% fornybar energi, (ikke fossilt brensel). Kompakt bygningskropp. Nesten alle leilighetene i prosjektet har oppnådd A i NVEs energimerking.

Hovedfokuset var å bygge studentboliger i massivtre med et begrenset budsjett.
Dette er det første passivbygget i massivtre i Haugesund, og entreprenørens første oppdrag i massivtre.

Konstruksjon og materialbruk

Bæresystem i krysslaminerte treelementer.
Tilstrebet mest mulig eksponerte overflater i massivtre innvendig pga termiske og pustende egenskaper. Gir samtidig et taktilt og varmt innslag i hyblene
Alle fellesarealer som gang og trapperom har eksponerte flater. I hyblene er en langside eksponert.
Kapp er brukt til møbler i publikumsdelen i 1 etasje.
Utvendig trekledning royalimpregnert.

Areal og transport

På grunn av prosjektets sentrale beliggenhet, 200m fra høgskolen, ble bilparkering utelukket. En sykkelparkering per student.

Universell utforming

 20% av boligene er universiellt utformet i henhold til TEK 10.

AREAL OG VOLUM

Antall beboere/brukere: 91

ENERGI

Energimerke: A
Energiforbruk: Netto energibehov: 52 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder: Fjern-/nærvarmeanlegg, Andre (Balansert ventilasjon. Varmegjenvinning av ventilasjonsluft)
Beregnet netto energibehov: 52 kWh/m²/år (NS3031)

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,18 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,15 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,14 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,8 (W/m²K)

KOSTNADER OG STØTTE

Kvadratmeterpris (kun bygg): 16000 kr/m²

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Sørhauggata 100, 5528 Haugesund
Kommune: Haugesund
Prosjektperiode: 2013 - 2015
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg , By-/ stedsutvikling
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg
Forskriftsnivå: TEK-10
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Konkurranseform: Direkte engasjement
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Arkitekt: Helen & Hard AS
Viktige miljøprodukter: Woodcon
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.