Foto: Lars Petter Pettersen

Sundts Premie

  Sist oppdatert 13.10.2020
Det utsettes hvert annet år en pris for i arkitektonisk henseende fremragende privatbygninger, der er oppført på Oslo by's grunn (innenfor den i bygningsloven fastsatte bygrense) etter originaltegninger av norske arkitekter, og fullført i løpet av de to foregående kalenderår.

Konkurranseberettiget er bygninger i følgende grupper;

1.                   Alminnelige beboelseshus
2.                   Forretningshus
3.                   Frittliggende villabygninger

Konkurranseberettigete bygningsgrupper inkluderer også tilbygg, ombygginger og transformasjonsobjekter.

Sundts komité 2019 - 2023 består av:
Tone Andreassen, Alessandra Kossberg, Erik Langdalen, Kaja Poulsen og Per Suul.

Prisen ble sist delt ut sommeren 2018 og vil deles ut neste gang høsten 2020 - for bygg ferdigstilt i 2018 og 2019.

Søknadsfrist: 15. november 2020.
Søknaden sendes digitalt til Oslo Arkitektforening, oaf@arkitektur.no – merkes: "Sundts Premie".

 

Tidligere vinnere. 

Sundts Premie for bygg ferdigstilt i 2013 - 2015

Sundts Premie for bygg ferdigstilt i 2011 og 2012

Sundts Premie for bygg ferdigstilt i 2009 og 2011

Sundts Premie for bygg ferdigstilt i 2007 og 2008.

Sundts Premie for bygg ferdigstilt i 2005 og 2006.

Oversikt over utdeling av Sundts Premie 1908-2004