Sundts Premie

  Sist oppdatert 24.04.2018
Det utsettes hvert annet år en pris for i arkitektonisk henseende fremragende privatbygninger, der er oppført på Oslo by's grunn (innenfor den i bygningsloven fastsatte bygrense) etter originaltegninger av norske arkitekter, og fullført i løpet av de to foregående kalenderår.

Konkurranseberettiget er bygninger i følgende grupper;

1.                   Alminnelige beboelseshus
2.                   Forretningshus
3.                   Frittliggende villabygninger

Konkurranseberettigete bygningsgrupper inkluderer også tilbygg, ombygginger og transformasjonsobjekter.

Sundts komité 2016-2019 består av:
Beate Hølmebakk (leder), Gro Bonesmo, Øystein Rø, Arne Henriksen og Per Suul.

Prisen ble sist delt ut sommeren 2016 og vil deles ut neste gang sommeren 2018 - for bygg ferdigstilt i 2016 og 2017.

Du kan nominere ved å sende en epost til beate@maku.no innen 15 juni 2018

Sundts Premie for bygg ferdigstilt i 2013 - 2015

Sundts Premie for bygg ferdigstilt i 2011 og 2012

Sundts Premie for bygg ferdigstilt i 2009 og 2011

Sundts Premie for bygg ferdigstilt i 2007 og 2008.

Sundts Premie for bygg ferdigstilt i 2005 og 2006.

Oversikt over utdeling av Sundts Premie 1908-2004