"Sustainability in Scandinavia – Architectural Design and Planning"

  Sist oppdatert 01.10.2018
Internasjonal boklansering på AHO fredag 5. oktober 10.00 – 12.00 i Sverre Fehns auditorium.

Boken er resultat av et pågående samarbeid mellom the Harvard Center for Green Buildings and Cities og arkitektskolene i Stockholm (KTH), København (KADK) og Oslo (AHO). Gjennom sytten utvalgte prosjekter belyser ti arkitekter og akademikere fra Skandinavia og USA ulike aspekter av bærekraft: "Culture and Durability, Energy and Environment, Industrialization and Manufacturing, Life Cycles and Materials, Heritage and transformation”.

Seks av bidragsyterne vil innlede og delta i en diskusjon om om bokens hovedtemaer.


Ali Malkawi (medredaktør)  – Professor og leder av the Harvard Center for Green Buildings and Cities (medre
Marius Nygaard (medredaktør) - Professor på AHO  
David Leatherbarrow (medforfatter) - Professor i arkitektur på University of Pennsylvania School of Design
Cathrine Vigander (medforfatter) – Partner i Element Arkitekter
Tine Hegli (medforfatter) – Professor på AHO og seniorarkitekt på Snøhetta
Siv Helene Stangeland (medforfatter) - Partner i Helen & Hard

Se vedlagt plakat med program.