Flere søkemuligheter

Svartlamoen barnehage

  Sist oppdatert 03.11.2011

Fra bilbutikk til barnehage.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2007
  • Arealforbruk: 10,5m2 BTA pr. barnehageplass (storbarnsekvivalent)

Svartlamoen kunst- og kulturbarnehage er en kommunal barnehage etablert i en tidligere bilbutikk i det byøkologiske forsøksområdet Svartlamoen i Trondheim.

I 2006 flyttet den lokale bilforhandleren virksomheten ut av denne bydelen. Trondheim kommune overtok lokalene med tanke på transformasjon til kultur- og næringsformål. Bygningsmassen er fra 70- og 80-tallet og er totalt på 3500 m2.

En bilutstillingshall fra 1983 ble utpekt som "tomt" for den nye barnehagen, og parkeringsplassen rundt utstillingshallen ble omgjort til utendørs lekeareal.
Gjennom en effektiv og fleksibel romdisposisjon, og ved ivaretakelse av eksisterende kvaliteter som bl.a lå i takhøyde og vindusflater, har man her fått en barnehage med gode brukskvaliteter for store og små.

Barnehagens garderober, lager, vaskerom og toaletter er samlet i en kompakt kjerne i bakkant. Arealbehovet for korridorer og sirkulasjon er på denne måten redusert. Dette gir en gevinst i forhold til antall m2 lekeareal pr barn (10,5m2 BTA pr. barnehageplass).

De store utstillingsvinduene gir mye dagslys og god visuell kontakt mellom inne og ute. Hallen har en generøs takhøyde som ville vært krevende å argumentere for i en barnehage bygd helt fra grunnen. Barnehagen er planlagt med 43 plasser.

Invendig er barnehagen organisert med tre ulike "hus" samlet rundt et felles, overlyst torg med leke- og forsamlingsareal, kjøkken og spiserom. Her vil det være rom for hvile, rolig og konsentrert lek i grupper. Mellom de tre husene er det et naturfagsrom og et kunstatelier. Personalets pauserom kan innlemmes i fellesarealene. Dette rommet blir da eventyrkrok med peis og god kontakt med dyrene i bondegården på utsiden.

Barnehagens uteareal er utviklet av barn og personal og er tilrettelagt for hyttebygging, potetåker, sauebeite. Mot sør er det etablert en stor overbygd terrasse for lek, som utendørs atelier og for soving i vogn.

Situation_1-2000 Context L1120657

Annet

I dette prosjektet er gjenbruk av eksisterende konstruksjoner, gode dagslysforhold og visuell kontakt mellom inne og ute har vært prioritert over lave U-verdier i fasadene. Tilleggsisolering av eksisterende konstruksjoner i tak og golv med 250mm mineralull kompenserer for dette.

svartlamoen-bhg_reduksjon_av_bygningsmasse

Den eksisterende konstruksjonen er gjenbrukt i sin helhet, med et minimum av rivearbeider.
Taket har fått ekstra isolasjon og ny tekking. Golvet er tilleggsisolert og har fått ny overflate i tettvokst gran. Nye glassruter gir  lavere energiforbruk.

I tillegg er det installert nye mer energieffektive tekniske anlegg. Romklangen er forbedret med plassbygde absorbenter i himling og tunge gardiner. Tekniske anlegg er skiftet ut, og barnehagen er nå tilknyttet det kommunale fjernvarmenettet.

Nye tilførte materialer er i hovedsak tre og mineralull. Alle innervegger er massivtreelementer med 120 mm eller 73 mm tykkelse avhengig av lydkrav.

L1140147 L1140465 L1140720 L1140721

svartlamoen_bhg_UU

Barnehagen er utformet med fokus på hovedbrukergruppen. Rom og funksjoner er tilpasset barns behov og barns størrelse. Det lagt særlig vekt på at det skal skje mye i sonen fra golvnivå og opp til ca 1,5 meter. Ulike rom, vinkler og vegger gir opplevelser, variasjon og kompleksitet. Her finnes både små rom og nisjer og store flater å løpe på.
Barnehagen og tilstøtende uteareal ligger på èn flate. Dette gir enkel fremkommelighet for alle. Utstrakt bruk av ubehandlet tre kan forventes å gi godt inneklima. For synshemmede kunne større kontraster mellom ulike flater (interiør / gulv / vegger etc.) gjort det enklere å orientere seg.

L1180459 L1180525 L1180473 L1180510

svartlamoen-bhg_brukeremdvirkning

Programmeringen ble utført i tett samarbeid med personale, beboere i området og Trondheim kommune.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 10,5m2 BTA pr. barnehageplass (storbarnsekvivalent)

ENERGI

Energiforbruk: Ikke beregnet
Energikilder: Fjernvarme (og vedfyrt peisovn som supplement)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: Ikke oppgitt av byggherre

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Strandveien, 33, 7042 Trondheim
Sted/bydel: Svartlamoen
Kommune: Trondheim
Prosjektperiode: 2007
Prosjekttype: Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Barnehager

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten
Prosjektledelse (PL): Siv. ing. Karl Knudsen
Hovedentreprenør: HENT AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Arkitektur N 08/2008,
www.trondheim.kommune.no,
Arkitekten pers. med.

VEDLEGG