Illustrasjon fra vinnerutkastet ”Bryggepromenaden” forfattet av MARELD landskapsarkitekter AB og Kjellgren Kaminsky architecture AB, Gøteborg.

Svensk vinner i Kjøpmannsgata

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 28.09.2017
Juryen har enstemmig kåret konkurranseutkastet ”Bryggepromenaden” til vinner i den åpne plan- og designkonkurransen for utforming av Kjøpmannsgata i Trondheim. Prosjektet er forfattet av MARELD landskapsarkitekter AB og Kjellgren Kaminsky architecture AB, begge med kontor i Gøteborg. Les mer i NAK 488.

Vinnerne ble annonsert på en premieseremoni torsdag 28. september på Clarion Hotell Brattøra. Det kom 28 utkast inn til konkurransen.

Trondheim kommune og Statens vegvesen inviterte våren 2017 til åpen internasjonal plan- og designkonkurranse om Kjøpmannsgata i Trondheim. Formålet med konkurransen var å finne et helhetsgrep som løfter og vitaliserer Kjøpmannsgata og Krigsseilerplassen. Konkurransen skal bidra til konkrete forslag til utformingen av vollen, gata, allmenningene og parkene som inngår i byrommet. Konkurransen ble arrangert av Trondheim kommune og Statens vegvesen, med veiledning fra Norske arkitekters landsforbund, og er finansiert av midler fra kommunal- og moderniseringsdepartementet, Trondheim kommune og Statens vegvesen.

I den generelle kritikken sier juryen:
"Juryen er godt fornøyd med et rikt idéomfang og den store spredningen av forslag som er innkommet i den åpne plan- og designkonkurransen. Forslagene bidrar med forskjellige innspill til oppgaven og nærmest alle har relevante innspill til det videre planleggingsarbeidet som skal gjøres for Kjøpmannsgata."

Skjermbilde 2017-09-28 kl. 15.25.50

Illustrasjon fra vinnerutkastet ”Bryggepromenaden” forfattet av MARELD landskapsarkitekter AB og Kjellgren Kaminsky architecture AB, Gøteborg.

Juryen sier følgende om vinnerutkastet:
"Forfatterens hovedmotto er ”én gate, flere plasser”. De vil gjøre Kjøpmannsgaten til en tydeligere ferdselsåre hvor gode forbindelser og nye funksjoner blir avgjørende for å trekke mennesker til området og for å få dem til å tilbringe tid der. De ønsker å skape en opplevelse som både lenker bakover i historien og inn i fremtiden. Juryen er begeistret for konkurranseutkastet. Prosjektet har et enkelt og overbevisende grep og klare strategier som er utført på en god måte. Prosjektet styrker og tydeliggjør det eksisterende grøntdraget i Kjøpmannsgata og etablerer viktige forbindelser på langs og på tvers av gateløpet. Juryen roser konkurranseutkastet for å være visjonært, fremtidsrettet og realistisk på en gang. Forslagsstiller har skrevet en god prosjektbeskrivelse og viser en god steds- og oppgaveforståelse gjennom besvarelsen. I Kjøpmannsgatas øvre plan er det foreslått en langsgående gangpromenade med integrerte benker og avsatser med tre som hovedmateriale. Denne promenaden kalles Bryggepromenaden – derav navnet til prosjektet. Bryggepromenaden på øvre plan erstatter eksisterende fortau og strekker seg sammenhengende fra Gamle Bybro i sør, gjennom hele Kjøpmannsgaten, til Krigsseilerplassen i nord. I tverrsnitt strekker Bryggepromenaden seg stedvis ut over den grønne vollen som et utkraget tredekke og danner oppholdssoner, sitteplasser og lekeelementer."

 Utkastene ble vurdert av en jury bestående av følgende medlemmer:

 • Mette Bye, Leder av juryen, Byantikvar, Trondheim kommune
 • Magnhild Lunde, Landskapsarkitekt MNLA, Trondheim kommune
 • Stine Ruud, Landskapsarkitekt MNLA, Statens vegvesen Region midt
 • Ingrid Sætherø, Sivilarkitekt, representant for Næringsforeningen
 • Line Løvstad Nordbye, Landskapsarkitekt MNLA, oppnevnt av NLA
 • Arild Eriksen, sivilarkitekt MNAL, oppnevnt av NAL

Gisle Nataas, sivilarkitekt MNAL, Norske arkitekters landsforbund har vært jurysekretær.

 Skjermbilde 2017-09-28 kl. 15.24.55

Illustrasjon fra vinnerutkastet ”Bryggepromenaden” forfattet av MARELD landskapsarkitekter AB og Kjellgren Kaminsky architecture AB, Gøteborg.

Premierte utkast:

1. PLASS NOK 500 000

 • Motto: «Bryggepromenaden» Se hele prosjektet
  MARELD landskapsarkitekter AB og Kjellgren Kaminsky architecture AB, Göteborg

 3. PLASS (DELT) NOK 200 000

INNKJØP NOK 50 000

 • Motto: «De 5 perler langs Nidelva og Cicignons grønne vold» Se hele prosjektet
  Elena Roja, København, Eleonora Fassina, København, Maria Ramild Crammond, København

Les mer om konkurransen, de øvrige utkastene og juryens begrunnelse i NAK 488 "Kjøpmannsgata i Trondheim – mellom byen og elva" Last ned her (43 MB)

 Skjermbilde 2017-09-28 kl. 15.23.06