Flere søkemuligheter

Svinningbekken

  Sist oppdatert 03.11.2011

Oppdemming av bekk til damanlegg i jordbrukslandskap

Korte fakta

  • Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS
  • Prosjektperiode: 2005
  • Arealforbruk: Vassdrag 260 m, med 3 meter fall. Park 4 mål

Store deler av bekkeløpet til Svinningbekken i Ramnes i Vestfold er lagt i rør som følge av moderne landbruk. Slik har bekken også mistet sitt navn på alle eiendommene, bortsett fra på én; På Stange gård har bekken rent åpent i en dyp grøft . I 2005 ble bekken demmet opp til vannspeil og småfosser over en strekning på 260 meter. 

svinning - vann

Svinningbekken er demmet opp med 7 terskler, som skaper vannspeil og småfosser av det tidligere grøftevannet. Anlegget fungerer som fangdammer for utslipp i landbruket og kulpene vil bli fine gyteplasser for frosk og salamander, hvis vannet holder seg reint.

svinning - grønne

Parkanlegget er tilrettelagt med benker og klopper. Det er plantet en komposisjon av stedegne edeløvtrær, som forvandler beitet om til en fruktbar lund på Ramnessletta. Svinningbekken inngår som én av flere parkattraksjoner på gjestegården og er åpen for publikum, men gjerdet inn som sauebeite om sommeren. Foto: Rainer Stange

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: Vassdrag 260 m, med 3 meter fall. Park 4 mål

ENERGI

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: Kr 100.000,-, samt dugnad. Kr 50.000,- finansiert av Fylkesmannen i Vestfold, landbruksavdelingen

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Stange Gjestegård, Ramnes, Re kommune i Vestfold
Kommune: Re
Prosjektperiode: 2005
Prosjekttype: Landskap og blå-grønn struktur

PROSJEKTTEAM

Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS
Hovedentreprenør: Ingar Ellefsrød, Erling Vermelid, Odd Skadsem, Steinar Wegger
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Landskab,2006-8