Flere søkemuligheter

Sykkelhotell på Ryen og Grorud T

  Sist oppdatert 09.08.2019

Helhetlig konsept for sykkelhoteller som skal kunne anvendes på flere tomter med varierende størrelse og utstrekning.

Korte fakta

  • Arkitekt: R+F+S Arkitekter | Spiss Arkitektur & Plan AS
  • Prosjektperiode: 20170

Prosjektbeskrivelse

Som et ledd i oppfølgingen av kommunenes sykkelstrategi og FutureBike - en felles politisk viljeserklæring om sykkeltiltak fram til 2020, bygger Oslo kommune sykkelhotell. Undersøkelser viser at så mye som 42 prosent oppgir at de begrenser syklingen i Oslo på grunn av fare for tyveri. Det er derfor et stort behov for å tilby syklistene sykkelhoteller for trygg sykkelparkering av høy kvalitet, med beskyttelse mot vær, vind og vandalisme. Primærfunksjonen for sykkelhoteller er derfor å tilby sikker sykkelparkering med adgangsbegrensning.
Oslos første sykkelhotell åpnet på Oslo S i desember 2017, og har blitt et meget populært tilbud. Sykkelhotellene gjør det mulig å parkere for togreiser og for handel- og kulturopplevelser i området rundt stasjonen. Til åpningen av sykkelhotellet hadde Bymiljøetaten utviklet en smarttelefon-app, «Sykkelhotell i Oslo» for Anroid- og Apple-telefoner, som brukes til å kjøpe abonnement, finne og åpne dørene til sykkelhotellet. App-tjenesten vil videreutvikles og brukes på fremtidige sykkelhotell.

Våren 2017 ble det avholdt en plan- og designkonkurranse for å få utarbeidet design av sykkelhoteller. Konkurransen var et samarbeid mellom Futurebuilt, Oslo kommune og Bærum kommune. Sykkelhotellene skal være et av Futurebuilts forbildeprosjekter. Bymiljøetaten har valgt å gå videre med prosjektering og bygging av sykkelhoteller på Ryen- og Grorud T-banestasjoner. Felles for begge prosjektene er at de tar i bruk et underutnyttet areal i stasjonene og revitaliserer dem. Sykkelhotellene bidrar dermed til å løfte det estetiske inntrykket av stasjonsområdene. Selve byggingen av sykkelhotellene er utsatt. Tidspunkt for byggestart er ikke avgjort.

Sykkelhotell Ryen T
Sykkelhotellet på Ryen anlegges på en mesanin ved inngående plattform (sydsiden) på Ryen T-banestasjon. Mesaninen ligger under Ryen bro, og var tidligere en atkomst til plattformens vestre ende. Arealet er i dag ikke i bruk, og er delvis sperret for gjennomgang. På Ryen blir det plass til 22 sykler og tre lastesykler. En ny gangvei ned fra Enebakkveien letter atkomsten til sykkelhotellet, og en trapp ned til inngående plattform sørger for at syklende kommer raskt på banen videre til byen.

Sykkelhotell Grorud T
Sykkelhotellet på Grorud anlegges i gangtunnelen mellom bussholdeplassene og nedgangene til T-banens plattformer. Sykkelhotellet anlegges i halve tunnelens bredde så gående fra bussterminalen følger tunnelen ned langs lamellveggene. Sykkelhotellets belysning hever det estetiske inntrykket av gangtunnelen, og bidrar til trygghet for de reisende. På Grorud blir det plass til 58 sykler og 7 lastesykler.


PROSJEKTDETALJER

Prosjektperiode: 20170
Status: Detaljprosjekt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Transport og infrastruktur
Forbildeprogram: FutureBuilt
Konkurranseform: Åpen plan og designkonkurranse
Entrepriseform: Hoved-/generalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Oslo kommune, Bymiljøetaten
Arkitekt: R+F+S Arkitekter | Spiss Arkitektur & Plan AS
Rådgivere: Rambøll AS (RIB, RIE, RIBr)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa