Illustrasjon fra Statsbygg sin pressemelding.

Syv team til regjeringskvartalet

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 28.10.2016
Statsbygg offentliggjorde 26. oktober at syv tverrfaglige team er valgt ut til plan- og designkonkurransen om nytt regjeringskvartal. De sju teamene er sammensatt av hele 59 firmaer, og av disse er det 20 arkitektkontorer.

I Doffinkunngjøringen fra juni 2016 står det at Statsbygg skal plukke ut fire-syv tverrfaglige team. Innen fristen kom det inn åtte søkere, men «en av de åtte søkerne ble avvist grunnet vurderinger knyttet til kvalifikasjonskravet om sikkerhet, samt manglende forpliktelseserklæring» skriver Statsbygg i sin pressemelding. Det vil si at alle de syv godkjente søkerne som kom inn og ble godkjent er plukket ut til den videre konkurransen.

Her er listen over de syv teamene :

G8+

LPO Arkitekter, A-Lab, Ratio Arkitekter, IARK, Gullik Gulliksen AS, Sweco, Norconsult, Dr. Techn. Olav Olsen as

Niels Torp+

Niels Torp + arkitekter, HRTB Arkitekter, Code arkitektur, Grindaker landskapsarkitekter, bar bakke landskapsarkitekter, WSP Norge, Høyer Finseth, Unionconsult, AJL, Deltatek, ECT

R25

Dyrvik Arkitekter, Narud Stokke Wiig AS, L2 Arkitekter, Østengen & Bergo AS, Landskapsfabrikken, Insenti, Høyer Finseth, Haug og Blom-Bakke AS, Unionconsult, Deltatek, Malnes og Endresen AS
Underleverandører: Høyer Finseth

Team DNA

Reiulf Ramstad Arkitekter, Pir II, 3RW, LALA Tøyen, Smedsvig Landskapsarkitekter, WSP Norge, Høyer Finseth, Niras og ECT
Underleverandører: SAAHA, 70° Nord, Deltatek

Team Magna

Snøhetta, LINK arkitektur, Multiconsult, Hjellnes Consult og Erichsen & Horgen

Team R

Lund Hagem Arkitekter, Dronninga Landskap, Høyer Finseth, ÅF Advansia, ÅF Reinertsen
Underleverandører: Tegn_3, Atelier Oslo, Pabas, UnionConsult, Safetec

Team URBIS

Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen, Per Rasmussen.
Underleverandører: Haptic Architects, Scenario, NIKU

 

Sikkerhet

Sikkerhetshensynet har vært omfattende og gjennomsyret hele anskaffelsen, noe også NAL og arkitektbransjen har kommentert i flere saker. Som en reaksjon på dette uttaler Gerhard Linder, sjef for Dark, i siste nummer av Arkitektnytt nr 9/2016 at de bevisst har utfordret Statsbyggs krav om at alle deltakerne skal være norske, og sier videre "at det lyser en feighet av at alle de andre teamene er helnorske". Utenom et statement og fortvilelse over sikkerhetsaspektet, viste det seg at det ikke var fornuftig å utfordre Statsbygg på dette, da team RKV var det eneste av søkerne som ble avvist.

NAL ønsker de utvalgte teamene lykke til med oppgaven som på mange måter blir sett på som en av de viktigste planleggingsoppgavene i Norge gjennom tidene.