Illustrasjon iStockphoto.

Ta juryarbeidet på alvor

Tekst Per Rygh Sist oppdatert 28.10.2015
NAL får nesten alltid god tilbakemelding fra oppdragsgivere på de mange juryrepresentanter vi oppnevner årlig. De er faglig dyktige og gjør en seriøs og grundig jobb. Dessverre er det ikke alltid slik i konkurranser hvor NAL ikke medvirker.

NALs konkurransekomite er kjent med at det ved flere anledninger er oppstått misnøye med arkitekters juryarbeid, særlig i tilfeller hvor de er direkte engasjert av konkurransearrangøren. Mest typisk er at juryeringen fremstår som hastverksarbeid, at juryrapport eller tilbakemelding til deltakerne er knapp eller mangelfull, og at kriteriebruken er lite konsekvent.

Dette er selvsagt ikke heldig, og er et forhold som kan bidra til å svekke hele vår konkurransekultur. NAL vil derfor sterkt oppfordre alle som blir forespurt av en byggherre om å påta seg en juryeringsoppgave, om å stille tydelige krav som forutsetning for arbeidet:

  • Krev gode rammer for arbeidet. Det innebærer nok tid til å sette seg godt inn i situasjonen, i konkurranseprogrammet og selvsagt i det innleverte materiale.
  • Ta habilitetsspørsmålet på alvor. Unngå å juryere firmaer eller personer du har et for nært forhold til.
  • Det må settes av nok tid til arbeidet. Vår erfaring er at en seriøs juryering av en begrenset konkurranse som minimum krever to-tre heldags møter, med tid til egenstudier og fordypning mellom møtene. I tillegg kommer tid til å utforme en god juryrapport. Dette er et arbeide som gjerne krever en ukes arbeid.
  • Krev også at det er tilstrekkelig og riktig kompetanse blant de øvrige jurymedlemmer, og helst at andelen arkitekter er minimum 1/3.