TAFprisen

  Sist oppdatert 22.01.2018

TAFprisenTAFprisenTAFprisenTAFprisen

TAFprisen

Trondhjems Arkitektforenings pris til beste trondhjemsrelaterte masteroppgave. 

Vinnere av prisen:

2018 - VÅR: 
Madeleine R. Bongard og Per Kristian Solem for prosjektet Bo i By
-
2017 - SOMMER:
Karen Terese Lund og Silje Sandvin for prosjektet Du må gjerne trø i graset.
-
2017 - VÅR:
Magnus N. Hauken og Simen B. Malde for prosjektet Boliger på Bakklandet. 
-
2016 - SOMMER:
Daniel Evensen og Andreas Magerøy for prosjektet Vestre Kanalkai 24.
-
2016 - VÅR:
Bjørg Helene Andorsen for prosjektet Farger i arkitektur
-
2015 - SOMMER:
Haakon M. Haanes og Trygve Ohren for prosjektet Eksperimentboliger på Svartlamoen.
-
2015 - VÅR:
Per-Leif Bersvendsen og Ragnhild Pedersen Foss for prosjektet 123.Z / Nidelva 

_ _ _ 

STATUTTER

Vedtatt av TAF-styret 26.05.2015

1. Formål

Prisen for beste Trondhjemsrelaterte Masteroppgave er opprettet og blir utdelt av Trondhjems Arkitektforening (TAF).

Prisen er en hederspris for Masteroppgave(r) utarbeidet ved arkitektavdelingen NTNU som i sitt innhold og utførelse utmerker seg særskilt og som omhandler et trondheimsrelatert tema eller prosjekt. Formålet med prisen er å trekke frem prosjekt(er) som gir verdifulle bidrag inn i arkitektur- og utviklingsdebatten i Trondheim, samt å stimulere studentene til å jobbe med Trondheimsrelaterte problemstillinger.

Ved vurdering av forslagene bør det legges vekt på:

  • Masteroppgavens redegjørelse for og beskrivelse av prosjektets totale kontekst
  • Masteroppgavens innhold og allmennytte for byen
  • Masteroppgavens arkitektoniske kvalitet
  • Masteroppgavens presentasjon

2. Prisens innhold

Trondhjemsdiplomen består av et diplom med innskrift og et pengebeløp til prisvinneren/-vinnerne. Pengebeløpet fastsettes av TAFs styre.

3. Hvem kan få prisen

Trondhjemsdiplomen kan tildeles studenter som sluttfører sin Masterutdannelse i arkitektur ved NTNU.

4. Utvelgelse og forslagsrett

Trondhjemsdiplomen kan ikke søkes. Prisvinneren/-vinnerne utpekes av et særskilt nedsatt utvalg bestående av representanter for styret i TAF.
Forslagsretten er åpen, men utvalget kan innhente begrunnete forslag fra enkeltpersoner, foreninger og faginstanser.

5. Tidspunkt for utdeling og begrunnelse for tildeling.

TAF tar sikte på å utdele prisen årlig.
Styret i TAF bestemmer om prisen skal deles ut og når det skal være utdeling. Trondhjemdiplomutvalget skal gi en skriftlig begrunnelse for sin pristildeling.

6. Prisutvalget

Prisens utvalg består av styret i TAF, alternativt kan styret oppnevne eksterne medlemmer til utvalget.

7. Prisutdeling

TAF bestemmer arrangementet i forbindelse med prisutdelingen. Alle utgifter i forbindelse med utvalgets arbeid og utdeling av prisen dekkes av TAF.

8. Sekretariat

Trondhjemsdiplomens sekretariat er tillagt TAF, som vil sørge for at et særskilt styremedlem blir utpekt til oppgaven.

9. Endring av statuttene

Disse statutter kan endres etter vedtak i TAFs styre.