Tananger havneområde sett fra nord. Foto fra konkurranseprogrammet.

Tananger havneområde - ny åpen konkurranse på Sola

Tekst Katrine Hamre Sørlie Sist oppdatert 10.05.2019
2. mai ble det utlyst en åpen plan- og designkonkurranse (Idékonkurranse) om utforming av nytt havnenært torg i Tananger sentrum.

Oppdragsgiver for konkurransen er Sola kommune og de skriver på Doffin:

"Vil du være med å bestemme hvordan det nye torget i Tananger sentrum skal bli? Sola kommune inviterer til en åpen plan- og designkonkurranse (Idékonkurranse) for utformingen av Tananger torg. Hovedmålet med plan- og designkonkurransen (Idékonkurransen) er å å legge til rette for aktivitet i sentrum, hvor park, torg, kai, handels-, service- og tjenestetilbud bygger opp under hverandre. Området skal fylles med mange nye funksjoner. Målet er å skape et sted som brukes av alle brukergrupper, i alle aldre og med ulike interesser og behov."

Se Doffin-kunngjøring her:

https://www.doffin.no/Notice/Details/2019-332734

Hvem kan delta?
Konkurransen er åpen for enkeltpersoner eller tverrfaglige team, der minst en deltager er arkitekt, landskapsarkitekt, areal/byplanlegger eller urban designer med eksamen på masternivå eller tilsvarende. Deltakere utenfor disse kriteriene må kunne dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner. Konkurransen er også åpen for studenter på masternivå innenfor et av fagfeltene nevnt over.

Tidsplan
Milepælene for konkurransen er beskrevet under. Vær oppmerksom på at konkurransearrangøren forbeholder seg retten til å endre både milepæler og datoer

  • Kunngjøring av konkurransen 02.05.2019
  • Befaring 15.05.2019
  • Frist for spørsmål 22.05.2019 
  • Innleveringsfrist 31.08.2019
  • Utstilling høst 2019
  • Offentliggjøring av vinnere 01.11.2019

Premiering
Samlet premiepott er 1,500 000 kroner. Premiebeløpene er fritatt for mva. Juryen vil fordele beløpet blant de premierte etter sitt eget frie skjønn, basert på angitte evalueringskriterier.

NAL oppnevner to arkitekter MNAL samt jurysekretær i denne konkurransen. 

 Skjermbilde 2019-05-10 kl. 12.45.44Skjermbilde 2019-05-10 kl. 12.45.44

Tananger havneområde. Illustrasjoner fra konkurranseprogrammet.