”DA STRAUME BLE TIL BY” forfattet av kontorene NORDIC – Office of Architecture , Haptic Architects , Gross.Max (Landscape) og AKT II, Buro Happold (Norge og Storbritannia).

Team NORDIC vant Straume sentrum

Tekst Per Rygh Sist oppdatert 05.03.2013
Konkurranseutkastet ”DA STRAUME BLE TIL BY” er kåret til vinner i konkurransen om Straume Sentrum. Prosjektet er forfattet av kontorene NORDIC – Office of Architecture , Haptic Architects , Gross.Max (Landscape) og AKT II, Buro Happold (Norge og Storbritannia).

Juryen sier i sin begrunnelse at: ”DA STRAUME BLE TIL BY” vurderes som et svært godt forslag for utforming av Festplass og høyhus på Straume, og viser en god sammenheng med ombygging av senteret som er under oppføring. Forslaget viser et overordnet grep med en helhetlig skulpturell form som gir et eget uttrykk og identitet til stedet, samtidig som det løser utfordringene i forhold til vind og sol, og dermed de overordnede betingelser for gode uteoppholdsarealer på Festplassen. Den universelle bevegelsen og stedets geometri har et felles formspråk og gir den rullende en høy status selv om plassen også kan forseres i snarveier opp trappene. Utkastets svake side er manglende detaljering av Festplassen med ulike oppholdskvaliteter. Festplassen er utformet som en generell stor og åpen plass, samtidig
gir den en god basis for videre bearbeiding."

Last ned juryens rapport

NAL ved Per Rygh var konkurransefunksjonær for konkurransen og juryen bestod av:

  • Eiendomsdirektør Ernst M. Einarsen, Sartor Holding AS, juryens leder
  • Sivilarkitekt MNLA Jonas Bjørklund, Fjell kommune
  • Sivilingeniør Bygg NTH Erlend Bygnes, Veidekke Entreprenør AS
  • Sivilarkitekt MNAL Gudrun Molden, oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund
  • Landskapsarkitekt MNLA Axel Nitter Sømme, oppnevnt av Norske Landskapsarkitekters Forening

Juryens sekretær har vært sivilarkitekt MNAL Solveig Mathiesen, Norconsult AS.

5120728 Straume Juryrapport_20130222

”DA STRAUME BLE TIL BY” forfattet av Team NORDIC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny arkitektkonkurranse: Straume sentrum

Sist oppdatert 11.12.2012
Tekst Per Rygh

Invitasjon til arkitektkonkurranse:
Straume sentrum, i Fjell kommune 15 km vest for Bergen, er i transformasjon under mottoet "Fra kjøpesenter til by".

StraumeSentrum
Straume sentrum i Fjell kommune (Illustrasjon fra Fjell kommunes hjemmesider)

Som ledd i denne utviklingen skal det viktigste offentlige rommet ”Festplassen” med tilstøtende bygg utformes.  Utbyggeren Sartor Holding AS inviterer til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse der oppgaven er å utforme plassen samt et tilliggende høybygg, i dette sentrale punktet.   NALs Konkurransesekretariat bistår oppdragsgiver i gjennomføring av konkurransen.

Prekvalifiseringsunderlaget finner du her: "Prekvalifisering_Arkitektkonkurranse_Straume"

Frist for søknad (som helst skal sendes pr. mail) er 28. september.