AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Navn på aktør

  • BREEAM-NOR piloter
  • Nybygg / Tilbygg
  • Kontorbygg
  • Fjern alle

Her kan dere skrive informasjon om dere selv.

Les mer

NAL_liggende_RGB_pos

Innholdet er hentet fra NALs prosjektdatabase og har blitt til som et samarbeid mellom NAL, Husbanken, Enova, Treteknisk Institutt, Futurebuilt, Framtidens bygg og byene Framtiden byer.

Dersom du har forslag til forbildeprosjektet, ta kontakt med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer
  • SchneiderBygget_06

    Sandstuveien 68

    Med dette kontorbygget har Lund Hagem Arkitekter latt bygningens konkrete arkitektur fange opp prosjektets høye miljøambisjoner. Det statuerer et eksempel på hvordan man kan oppnå energieffektivitet gjennom arkitektoniske løsninger framfor kun å lene seg på teknologi.