AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Navn på aktør

  • Nybygg / Tilbygg
  • Boligområder/ boliganlegg
  • Universell utforming
  • Under utvikling
  • Fjern alle

Her kan dere skrive informasjon om dere selv.

Les mer

NAL_liggende_RGB_pos

Innholdet er hentet fra NALs prosjektdatabase og har blitt til som et samarbeid mellom NAL, Husbanken, Enova, Treteknisk Institutt, Futurebuilt, Framtidens bygg og byene Framtiden byer.

Dersom du har forslag til forbildeprosjektet, ta kontakt med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer
  • Østre Hageby ineo eiendom

    Østre Hageby

    Grønt, universelt utformet og sentrumsnært rekkehusanlegg i Stavanger som skal være et satsningsområde innenfor energi i bygg og fornybare energikilder.