AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Navn på aktør

  • Landskap og blå-grønn struktur
  • Friluftsområder, turvei, vannkant
  • Under utvikling
  • Fjern alle

Her kan dere skrive informasjon om dere selv.

Les mer

NAL_liggende_RGB_pos

Innholdet er hentet fra NALs prosjektdatabase og har blitt til som et samarbeid mellom NAL, Husbanken, Enova, Treteknisk Institutt, Futurebuilt, Framtidens bygg og byene Framtiden byer.

Dersom du har forslag til forbildeprosjektet, ta kontakt med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer
  • 1310 Sandesund-Greaker_omradeoversikt

    Kommunedelplan Sandesund-Greåker

    En ny kommunedelplan for Sandesund-Greåker skal utarbeides som et solid fundament for å legge til rette for en bærekraftig utvikling av området gjennom overordnet planlegging av infrastruktur og bebyggelse. Prosjektet skal være et forbilde på en kommunal planprosess og fange opp framtidige prosjekter.