Tilgang til digital litteratur

  Sist oppdatert 18.06.2020
NAL og Universitetsforlaget utvider sitt samarbeid til å også omfatte tilbud på tilgang til digital litteratur.

Juridika kan man enkelt søke og finne frem i juridisk litteratur og digitale lovkommentarer, med ferdige tolkninger og forklaringer til hver enkelt paragraf.
 
I tillegg til oppdatert kommentar til Plan- og bygningsloven av Carl Wilhelm Tyrén og Tomtefesteloven av Thor Falkanger får man også tilgang til blant annet disse digitale titlene på Juridika:
 
Bøker:

Plan og bygningsrett, del 1

 • Statlig og kommunal planlegging
 • Private reguleringsforslag, strandvern og markaloven.
 • Med mer

Plan- og bygningsrett, del 2

 • Byggesaksreglene og refusjon, utbyggingsavtaler og erstatningsansvar i byggesaker.
 • Med mer

Plan- og bygningsrett, kort forklart

 • Innføring i Plan- og bygningsrett. Fremstillingen har sitt hovedfokus på lovens alminnelige del, lovens plandel og lovens gjennomføringsdel.

Eiendomsutvikling – fra planlegging til ferdigstillelse

 • Denne boken gir en helhetlig og konkret fremstilling av eiendomsutviklingsprosessen fra råtomt til ferdig bygg.

Tidsskrifter:

Som medlem i NAL får du nå svært fordelaktige priser på tilgang til disse titlene, i tillegg til gratis opplæring og kurs i hvordan man finner informasjon på Juridika. Ta kontakt med Key Account Manager hos Universitetsforlaget Emil Ihlebæk Totland og oppgi rabattkode «arkitekt» for tilbud og opplæring.
 
Emil.ihlebak.totland@universitetsforlaget.no
47 411 79 808
 
Wildcard-medlemmer kan oppgi koden «arkitektWC» for ytterligere 10% av rabattert pris.

kontakt

 • Norske arkitekters landsforbund
  Tlf: 23 33 25 00
  E-post