Illustrasjon: Kåre Borgan

Tittelbeskyttelse gjeninnført

Tekst Ragnhild Ølstad Sist oppdatert 20.04.2012
Sivilarkitekt ble i 2009 gjeninnført som beskyttet tittel. NAL og arkitekthøyskolene har vært uvitende om endringen inntil nylig. Endringen har betydning for dem som fikk tittelen før 2006.

I 2006 ble graden Master i Arkitektur innført som akademisk grad og tittelbeskyttelsen av sivilarkitekt bortfalt. Dette til tross for at arkitekter fikk tittelbeskyttelse i 1985/86 med graden sivilarkitekt.

Et sentralt spørsmål har vært hvordan våre medlemmer utdannet før 2006 skulle titulere seg etter endringene. NAL anbefalte bruk av MNAL eller sivilarkitekt MNAL for de som allerede hadde fått tittelen. MNAL står for medlem av Norske arkitekters landsforbund og oppfattes som et kvalitetsstempel utad.

Vi er nå glade for å kunne melde at sivilarkitekt ble gjeninnført som beskyttet tittel ved forskrift av 27. november 2009, nr. 1411:Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler.   Dette gjelder altså kun de som fikk tildelt den akademiske graden sivilarkitekt før 2006.

NAL ble ikke informert om endringen i forskriften da den ble innført.

Engelsk versjon
Tittelen sivilarkitekt lar seg ikke oversette til engelsk, så de som ønsker en engelsk versjon må benytte architect og gjerne architect MNAL. Medlemmer med en utenlandsk akademisk grad, kan benytte denne i Norge. Disse har heller ikke anledning til å søke om rett til å få benytte tittelen sivilarkitekt eller Master i arkitektur.

NAL anbefaler fortsatt medlemmene å benytte enten arkitekt MNAL eller sivilarkitekt MNAL som et samlende begrep.