Vinner av begge konkurransene: «tødd life» av Dyrvik Arkitekter AS, SLA Landskabsarkitekter og Bollinger + Grohmann Ingenieure

«tødd life» vant på Notodden

Tekst Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 29.08.2018
Dyrvik Arkitekter AS, SLA Landskabsarkitekter og Bollinger + Grohmann Ingenieure ble kåret av juryen til vinner av begge konkurransene på Jernverkstomten på Notodden.

Notodden kommune utlyste i oktober 2017 en begrenset todelt plan- og designkonkurranse om tilrettelagte leiligheter og idékonkurranse om utforming av boligbebyggelse på Jernverkstomten i Notodden. 22 søknader om prekvalifisering ble sendt inn og følgende team ble valgt ut av en utvelgelseskomite til å delta:

  • Context AS /  bECOs AS / Ola Roald AS Arkitektur / landskapsarkitekt Gullik Gulliksen
  • Tegnestuen Vandkunsten AS
  • Eriksen Skajaa Arkitekter / ASAS Arkitektur / Atsite Urban planning & Landscape design
  • Dyrvik Arkitekter AS / Bollinger + Grohman AS  / SLA AS Landskapsarkitekter
  • Arkitema Architects / KOHT Arkitekter / Bollinger + Grohmann Ingeniører.

Ved innleveringsfristen leverte fire av de fem inviterte teamene. Juryen gjennomførte to heldags jurymøter: 15. og 19. juni 2018. Den utlyste begrensede plan og designkonkurransen var todelt og juryens mandat har vært å kåre vinner i begge de to delene.

Motto: «tødd life» lever inn av Dyrvik Arkitekter AS, SLA Landskabsarkitekter og Bollinger + Grohmann Ingenieure ble kåret av juryen til vinner av begge konkurransene. I konkurransens del1 ble «tødd life» enstemmig kåret som vinner, mens i del 2 har juryen med 4 av 5 stemmer også innstilt Tødd life som vinner.

Juryen vil starte med å takke de fire teamene for deltakelse i de to konkurransene. Området er et viktig fremtidig utviklingsområde for Notodden kommune og alle ideer og innspill har vært verdifulle for kommunen for at utviklingen av området skal kunne bli optimal og helhetlig og skal kunne skape et godt bomiljø og et område for alle.

Notoddens ordfører og juryens leder, Gry Fuglestveit Bløchlinger gikk med nyheten i kommunen og til pressen tirsdag 28.08.2018, klokken 09.00.

NAL har bistått med gjennomføringen av konkurransen og har oppnevnt arkitekt til juryen, samt stilt med konkurransefunksjonær og jurysekretær. 

Ukastene kan sees her:

Motto: «tødd life» av Dyrvik Arkitekter AS, Oslo: SLA Landskabsarkitekter, København/Oslo Bollinger Grohmann Ingenieure, Oslo ØVRIGE

Motto: «Tinnhagen» av Eriksen Skajaa Arkitekter, Oslo asas arkitektur AS, Oslo ATSITE Urban planning & Landscape design, Oslo

Motto: «Jernverket» av Context AS, Rjukan/Oslo bECO AS, Rjukan/Oslo Ola Roald AS, Oslo/Tønsberg GG Landskap, Sandefjord

Motto: «Pioner» av Arkitema Architects AS KOHT Arkitekter Bollinger Grohmann Ingeniører AS, Oslo

Les mer om konkurransen og juryens vurderinger i NAK nr. 499 «Omsorgsboliger og utforming av boligområde, Notodden» (38MB)

NAK 499 omsorgsboliger og utforming  av boligområde, Notodden 27.08.18 oppdatertNAK 499 omsorgsboliger og utforming  av boligområde, Notodden 27.08.18 oppdatert