Flere søkemuligheter

Torvetua, Bergen

  Sist oppdatert 06.12.2010

Boligfelt hvor ferdighusene er tilpasset klimaforhold, lokale tradisjoner og individuelle tomteforhold.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2001

Torvetua er et eksempel miljøriktige og relativt rimelige boliger.

Området ligger ved Birkelandsvannet 9 kilometer syd for Bergen og består av kjedete boliger og  én generasjonsbolig. Prosjektet består av 40 boliger. Boligene varierer i størrelse fra 125 til 150 kvm, og er følgelig forholdsvis små.

Reguleringsplanene er tegnet av arkitekt Bjørn V. Eik og ferdighusfirmaet Hetlandshus har tegnet ut hustypene.ENERGI

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Neshaugen, 5222 Nestun
Sted/bydel: 9km syd for Bergen, ved Birkelandsvannet
Kommune: Bergen
Prosjektperiode: 2001
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Enebolig/ rekkehus o.l.
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Byggeskikk 1/99 s.10, Arkitektnytt 3/99 s.4, Byggmesteren 4/99 s 44, SINTEF-rapport: "Byggeprosess og kvalitet - studier av tre boligprosjekter- delrapport 2"(STF22 A99501)

KILDER

"Bygg for en ny tid", Chris Butters og Finn Østmo,NABU 2000